Društveno odgovorno poslovanje

ZAPOSLENI HENKELA Hiljadu sadnica za Košutnjak

U saradnji sa JP „SrbijaŠume” kompanija Henkel Srbija posadila je 1.000 sadnica hrasta kitnjaka na Košutnjaku, te još jednom pokazala svoju posvećenost zaštiti životne sredine. Zaposleni Henkela su zajedno sa svojom decom i zaposlenima JP „SrbijaŠume, stvorili zelenu oazu za buduće generacije.

„Akciju pošumljavanja realizujemo kao završnu fazu inicijative brenda Loctite kojom podstičemo popravku ili prenamenu predmeta koje već imamo, i time smanjujemo stvaranje otpada. Zahvalni smo svim našim potrošačima koji su učešćem u ovoj inicijativi direktno podržali akciju pošumljavanja Košutnjaka. Prateći načela Henkelove globalne Strategije održivosti, doprinosimo zaštiti šuma i veoma mi je drago što u pošumljavanju učestvuju zaposleni Henkela sa svojom decom. Zahvaljujući našim partnerima JP „SrbijaŠume” učimo naše najmlađe kako da zasade sadnicu drveta, i zajedno doprinosimo zdravijoj životnoj sredini za generacije koje dolaze“, izjavio je Mladen Samardžija, Rukovodilac prodaje i marketinga ACC Adria u kompaniji Henkel.

„U ovom veku enormnih zagađenja vazduha, vode, zemljišta i celokupne životne sredine, uloga šumskih zelenih filtera je neprocenjiva. Ova činjenica je opšteprihvaćena i poznata, dok se malo zna o naporu šumarske struke da se ispune ciljevi i dosegne željena šumovitost i kvalitet šumskih ekosistema Srbije. Obnavljanje šuma u okviru koga se izvodi i sadnja hrasta kitnjaka na Košutnjaku, kao i ostale mere nege koje se primenjuju u šumarskoj praksi, iziskuju multidisciplinarno znanje, veliko finansijsko ulaganje i nesebičnu posvećenost zaposlenih. Saradnja sa društveno odgovornim kompanijama, kakva je Henkel, omogućava da naši građani učestvuju u stvaranju zelene fabrike kiseonika na otvorenom. Na taj način se pojedinci i šira javnost mogu upoznati sa delom dugotrajnog procesa – procesa osnivanja šuma“, izjavila je Adiba Džudović, JP „Srbijašume“ (ŠG „Beograd“).

Akcija pošumljavanja pluća Beograda – Košutnjaka, realizovana je u okviru regionalne kampanje Loctite „Reci DA” u kojoj su učestvovali i potrošači, a sve sa ciljem podizanja svesti o odgovornom korišćenju predmeta, odnosno njihovom popravljanju radi ponovne upotrebe, čime bi se omogućila veća štednja resursa i manja potrošnja. Loctite brend lepkova, zaptivaka i sredstava za obradu površina omogućava laku popravku putem izdržljivih lepkova najnovije generacije čime se produžava životni vek stvari.

O Henkelu

Henkel posluje širom sveta sa uravnoteženim i raznovrsnim portfoliom. Kompanija zauzima vodeće pozicije sa svoja tri poslovna sektora u oblastima industrijskog tržišta, kao i proizvoda široke potrošnje, zahvaljujući jakim brendovima, inovacijama i tehnologijama. Henkelov sektor Adhezivi Tehnologije je svetski lider na tržištu lepkova – u svim industrijskim segmentima u svetu. Sa sektorima Deterdženti i kućna hemija i Beauty Care, Henkel zauzima vodeće pozicije na mnogim tržištima i kategorijama širom sveta. Osnovan 1876. godine, Henkel iza sebe ima više od 140 godina uspešnog poslovanja. U 2021. godini, kompanija Henkel ostvarila je prodaju veću od 20 milijardi evra i korigovani operativni profit od oko 2,7 milijardi evra. Henkel zapošljava više od 52.000 ljudi širom sveta – predan i veoma raznovrstan tim, ujedinjen snažnom korporativnom kulturom, zajedničkom svrhom, kao i zajedničkim vrednostima. Kao priznati lider u održivosti, Henkel se nalazi na najvišim pozicijama mnogih međunarodnih indeksa i lista. Henkelove prioritetne akcije izlistane su u nemačkom indeksu DAX. Za više informacija, molimo vas posetite www.henkel.com.

Teme