Lizing

NLB Lease&Go ulazi na tržište Srbije i Severne Makedonije

NLB Grupa

Nakon ulaska NLB Lease&Go na slovenačko tržište u proleće 2020. godine, aktivnosti lizinga su ostvarile takav rast da je nova lizing kompanija osnovana nedavno u Severnoj Makedoniji, a u Srbiji su dobijena sva regulatorna odobrenja za kupovinu pravnog lica u ovom segmentu.

Lizing je jedna od strateških aktivnosti NLB Grupe, vodeće bankarske i finansijske grupacije sa sedištem i ekskluzivnim strateškim interesom u našem matičnom regionu Jugoistočne Evrope, koja podržava svoje klijente uz univerzalna rešenja iz oblasti bankarstva. Usluge lizinga koje nudi NLB Lease&Go u Ljubljani dopunjuju kreditne usluge banke i omogućuju građanima i privredi da izaberu opciju koja najbolje odgovara njihovim potrebama, situaciji i sklonostima. Tako ova kompanija nudi finansijski i operativni lizing pokretnih dobara, koja obuhvataju putnička vozila, laka i teška teretna vozila i opremu. Isti model i strategije će se primenjivati i na novim tržištima. Nove članice – Srbija i Severna Makedonija će sa aktivnostima početi već sledećeg meseca i krenuće sa radom, punim kapacitetom u januaru 2023. godine.

„Usluge lizinga ispunjavaju potrebe klijenata, tako da ne iznenađuje što smo odlučili da ovu aktivnost postepeno proširimo na druga tržišta na kojima Grupa posluje“, objašnjava Blaž Brodnjak, CEO NLB d.d, koja je na čelu NLB Grupe.

„Smatramo da će lizing ponovo postati značajan deo Grupe. Planirano je da u zreloj fazi lizing učestvuje sa preko milijardu evra u ukupnoj imovini Grupe putem organskog, a možda i neorganskog rasta. Naš cilj je da NLB Lease&Go postane jedna od vodećih kompanija na polju pokretne imovine u narednim godinama i da igra važnu ulogu na svakom tržištu.“

Teme