Preduzetništvo

Trećina preduzetničkih firmi u Srbiji u vlasništvu žena

Foto: Pixabay.com

U Srbiji je trećina preduzetničkih firmi u vlasništvu žena, a 87 odsto njih je zadovoljno što je ušlo u biznis, izjavila je Branislava Simanić, direktorka Sektora za preduzetništvo Privredne komore Srbije.

Ona je na otvaranju konferencije „Žensko preduzetništvo – razvojne šanse Srbije“ istakla da trećina ovih preduzetnica misli da su neravnopravni uslovi za preduzetništvo žena i muškaraca, da će se raditi na popravljanju te situacije, tako da se više ne govori o ženskom i muškom nego samo o preduzetništvu.

Navela je da se svakog 19. novembra obeležava Međunarodni dan žena preduzetnica i da se i današnja konferencija organizuje tim povodom, ali da će ove godine čitav mesec biti posvećen ženskom preduzetništvu.
„Tako će sutra, ovde u Privrednoj komori biti otvoren dvodnevni bazar žena preduzetnica. Završni događaj biće 20. decembra kada ćemo organizovati okrugli sto na temu razvoja i unapređenja ženskog preduzetništva u Srbiji“, rekla je Simanić.

Istakla je da će i Ministarstvo privrede raditi na poboljšanju položaja preduzetnica i da je za narednu godinu najavilo još jaču podršku preduzetnicama pod nazivom „Žene su zakon“.“Radićemo i na tome da se izjednače prava preduzetnica i ostalih žena kada je reč o porodiljskom odsustvu“, naglasila je Simanić.

Kako bi se što više našla ženama preduzetnicama, Privredna komora je pre četiri godine formirala Sekciju za žensko preduzetništvo, koja okuplja veliki broj žena i za koje se organizuju razne besplatne aktivnosti radi podrške njihovim poslovima. „Pomažemo im da izađu na strana tržišta, na sajmove, organizujemo za njih sastanke, a u narednom periodu ćemo posebno raditi na edukacijama i digitalizaciji poslovnih procesa, kao neophodnosti sadašnjeg trenutka“, rekla je Branislava Simanić.


Generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Vladimir Vasić je naveo da bankarski sektor raznim linijama podržava žensko preduzetništvo i da one same kažu da im je ključna pomoć mentorstvo i obuka.

„Žene vole da uče i nije im problem da kažu da nešto ne znaju i da se kroz edukacije obuče“, rekao je Vasić. Istakao je da je primetan rast kredita ženama kao i da one uredno servisiraju svoje obaveze.
Učesnice konferencije će danas imati priliku da saznaju više o trenutnim oblicima podrške od strane države i poslovnih banaka i da razgovaraju o načinima i mogućnostima za kreiranje novih načina podrške za unapređenje konkuretnosti ženskih biznisa.

Teme