Agro Svet

U Rusiji manje površine pod ozimom pšenicom, na berzi u Čikagu negativni trendovi cene žitarica

Foto: Pixabay.com

Cene pšenice u Čikagu beležile su najniže nivoe od avgusta, usled nekonkurentnosti američke robe i situacije u Kini. Rejting useva ozime pšenice poboljšan je na 34% ocenjenih dobro do odlično, iako je to nizak nivo na početku zime. Krajem nedelje cene svih roba beleže pad usled procene rekordnog roda soje i kukuruza u Brazilu.


Tokom novembra cene žitarica u Čikagu beleže negativne trendove. Cene pšenice pale su za 10%, dok cene kukuruza za 3%. S druge strane, cene soje su više za 4%.

Proizvodnja kukuruza u EU procenjuje se na 53,3 miliona tona, u odnosu na prošlomesečnu procenu od 54,9 miliona tona, prema Evropskoj komisiji.
Proizvodnja pšenice se procenjuje na 127 miliona tona. Procena proizvodnje uljane repice snižena je na 19,4 miliona tona, a proizvodnja suncokreta na 9,3 miliona tona. Izvoz pšenice iz EU dostigao je 13,89 miliona tona, u odnosu na prošlogodišnjih 13,45 miliona tona.

U Rusiji, površine pod ozimom pšenicom se očekuje da budu nešto manje nego prošle godine, što utiče na manju procenu proizvodnje u 2023. u odnosu na ovu rekordnu godinu. Ruska pšenica je najkonkurentnija na tržištu, iako pad cena na Evronekstu smanjuje razliku.

Teme