Ceger

EUROSTAT O POTROŠNJI U EU Luksemburg ima stvarnu individualnu potrošnuu 144% evropskog proseka, Srbija 53% prosečne potrošnje u EU

Foto: Pixabay.com

Stvarna individualna potrošnja u Srbiji je 2021. godine iznosila 53% proseka Evropske unije, a bruto domaći proizvod (BDP) iznosio je 44% proseka svih članica Unije, pokazuju podaci evropske statističke službe Eurostat o potrošnji u EU, zemljama u njenom okruženju i zemljama kandidatima za članstvo, prenosi eKapija.

Najveću stvarnu individualnu potrošnju je i 2021. imao Luksemburg, sa 144% evropskog proseka, ali ujedno i sa BDP koji je iznosio čak 268% proseka u EU.

Stvarna lična potrošnja označava svu robu i usluge koje neko domaćinstvo kupuje, ali i usluge koje pružaju neprofitne institucije ili država, poput školovanja ili zdravstva.

Iako se nivo privrednog razvoja neke zemlje najčešće izražavau BDP, stvarna individualna potrošnja je kao neutralni indikator korisna za poređenje relativnog blagostanja potrošača u pojedinim zemaljama.

Prema saopštenju Eurostata, u kojem su stvarna lična potrošnja i BDP u 27 članica EU označeni sa 100, individualna potrošnja u 19 članica zone evra iznosila je 104%, a BDP 105%.

Najveću stvarnu individualnu potrošnju su u EU, posle Luksemburga, imale su Nemačka i Danska sa, 120 odsto, odnosno 119%. Među zemljama u okruženju EU, Norvežani su imali 126% proseka, a Švajcarska 119.

U Srbiji je prošle godine stvarna individualna potrošnja porasla u odnosu na 2020. godinu kada je bila 51%, a BDP iznosio 43% proseka u EU.

Među zemljama kandidatima, najveću stvarnu individualnu potrošnju ima Turska sa 69 odsto proseka EU. U Crnoj Gori je ona 60%, Severnoj Makedoniji 51 odsto, Albaniji 39 i u BiH, koja je na pragu da dobije status kandidata, 41% proseka EU.

BDP po stanovniku u Crnoj Gori je porastao sa 45% 2020. na 48 2021. godine. BDP Severne Makedonije je sa 38 odsto 2020. porastao na 42% 2021.

Među članicama EU na samom začelju je i dalje Bugarska sa 65 odsto prosečne individualne potrošnje i 57% prosečnog BDP u EU.

Od zemalja bivše Jugoslavije koje su ušle u EU, Hrvatska ima 72% prosečne potrošnje i 70% prosečnog BDP.

Slovenija je 2021. imala 90 odsto evropskog prosečnog BDP, a istovremeno 85% prosečne stvarne individualne potrošnje, u čemu je jednaka sa Španijom i Češkom, a za jedan procentni poen bolja od Rumunije, Poljske i Portugala.

Po stvarnoj individualnoj potrošnji najbliže proseku u EU su Italija sa 98%, Litvanija sa 97 i Kipar sa 95%.

Teme