Lov i ribolov

U vreme posta i slava pojačane kontrole ribe veterinarskih inspektora

Foto: Danijela Nišavić

U vreme nastupajućih praznika i slava, odnosno u vreme kada se promet ribe obavlja u većem obimu, veterinarski inspektori Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, pored redovnih, sprovode i pojačane, takozvane „akcijske“ kontrole  na teritoriji Republike Srbije.

Pojačane kontrole se sprovode u skladu sa analizom rizika a naročito na mestima gde se u praznične dane očekuje veća ponuda, ali i potražnja.

Veterinarska inspekcija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kontroliše ribu, kako svežu tako i smrznutu, u svim registrovanim objektima.

Savetujemo potrošače da ribu kupuju u ribarnicama odnosno na mestima gde je potrošačima dostupan podatak o vrsti i poreklu ribe, kao i roku upotrebe, i gde je moguće proveriti da li se riba čuva na propisan način, zavisno od temperaturnih režima koji se zahtevaju.

Savetujemo potrošače da naročito obrate pažnju na sledeće:

  • miris sveže ribe je specifičan i svojstven vrsti ribe, ne sme neprijatno mirisati
  • riba ne sme imati „upale“ oči i zamućenu odnosno neprozirnu rožnjaču, jer to ukazuje na starost ulovljene ribe,
  • škrge sveže ribe su vlažne, jasno crvene boje i bez stranog mirisa, a promena boje škrga, sasušene škrge, nesvojstven ili intenzivan miris, su početni znaci kvara,
  • koža sveže ribe je sjajna, vlažna i klizava.
  • meso sveže ribe treba da je čvrsto, što se vidi ukoliko nestane udubljenje koje nastaje na mestu koje se pritisne prstima. Boja mesa zavisi od vrste ribe.

Promet hrane van za to odobrenih površina i objekata je zakonom zabranjena (na improvizovanim tezgama na javnim površinama, ili na pijaci van rashladnih vitrina). Apelujemo na potrošače da ribu ne kupuju na takvim mestima, jer se hrana bez dokaza i isprava o poreklu, kao i hrana proizvedena u neodobrenim objektima i bez nadzora veterinarske inspekcije, shodno Zakonu o bezbednosti hrane, smatra nebezbednom.

Apelujemo na potrošače da se prilikom kupovine hrane ponašaju sa „pažnjom dobrog kupca“ odnosno da se pre odluke o kupovini upoznaju sa svim svojstvima hrane, kao i da hranu koja je propisno deklarisana kupuju na mestima koja su za to registrovana.

Svaku sumnju na bezbednost ili kvalitativnu ispravnost hrane, građani bez odlaganja mogu prijaviti nadležnoj veterinarskoj inspekciji, kako bi inspektori u toku vanrednog nadzora mogli preduzeti zakonom propisane korektivne mere kao i sankcionisati subjekte u poslovanju hranom koji nesavesno posluju.

Teme