Podsticaji

POLJOPRIVREDNICI NOVE GENERACIJE Deset mladih poljoprivrednika ponelo ovo priznanje

Foto: Ministarstvo poljoprivrede

Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Milica Đurđević obratila se okupljenim poljoprivrednicima na edukativnoj konferenciji „Poljoprivrednici nove generacije“ koja se drugi put zaredom održava u Novom Sadu i u okviru koje je deset mladih poljoprivrednika nagrađeno priznanjem „Poljoprivrednik nove generacije“.

Ona je posebno naglasila značaj povećanja izdvajanja za agrarni budžet koji će u  2023. godini nadmašiti sve prethodne i iznosi gotovo 80 milijardi dinara i posebno izdvojila mlade poljoprivrednike koje je ministarstvo prepoznalo kao ključni faktor za dalji opstanak i razvoj srpskog agarara kao i da su upravo oni, pored žena, kategorija kojoj se posvećuje posebna pažnja i u okviru nacionalnih mera i IPARD programa kojima će na raspolaganju od 2023. godine biti eAgrar, koji će ubrzati i pojednostaviti proces podnošenja i obrade zahteva i dobijanja subvencija, navodi se na sajtu ministarstva poljoprivrede.

„U okviru IPARD II programa mladi su mogli da računaju na 5% viši podsticaj u odnosu na ostale kategorije u okviru Mere 1 koja je namenjena investicijama u izgradnju i opremanje objekata i nabavku poljoprivrednih mašina i mehanizacije za primarnu poljoprivrednu proizvodnju“ kazala je Đurđević i predočila da će u narednom IPARD III programskom ciklusu mladi moći da računaju na još značajniju podršku  koja će iznositi čak 70% od ukupnih troškova, kao i da će ona biti proširena i na Meru 7 koja je namenjena ruralnom turizmu“ i podsetila da su mladima na raspolaganju i sredstva u okviru Projekta konkurentne poljoprivrede Srbije koji Ministarstvo poljoprivrede sprovodi  u saradnji sa Svetskom bankom na dva javna poziva za unapređenje primarne biljne proizvodnje i za razvoj stočarstva, ribarstva i pčelarstva dok je objavljivanje trećeg poziva planirano je za prvi kvartal 2023. godine.

„Od posebnog je značaja i to da su poljoprivrednici  imali priliku da finansiraju nabavku traktora, novih mašina i opreme, digitalizaciju ili automatizaciju i troškove nabavke softvera“ rekla je Đurđević.

Teme