Agro Svet

ČIKAŠKA BERZA Cena soje raste, SUŠA u Argentini uticala na jačanje cene soje i sojine sačme

Foto: Danijela Nišavić

Cene soje su tokom nedelje rasle u Čikagu, u nadi da će se ponovo pokrenuti kineske kupovine većih količina. Takođe, suša u Argentini uticala je na jačanje cene soje i sojine sačme.


Još nije moguće odrediti posledice niskih temperatura na stanje američke ozime pšenice. Cene žitarica su nastavile sa rastom u Čikagu. Kretanje cena je podstaknuto brigom oko posledica nedavnog nevremena i hladnog talasa na američke ozime useve. Cene pšenice nalaze se na najvišem niovu ovog
meseca.


Mere u Kini usled ponovnog širenja virusa Kovid-19 utiču na oporavak potrošnje i tražnje. To je uticalo na pozitivno kretanje cene kukuruza.

Teme