Berza Uncategorized

IZVEŠTAJ SA PRODUKTNE BERZE od 26. do 30. decembra Veće interesovanje za mineralno đubrivo i za kukuruzom

Foto: Danijela Nišavić

Kraj godine, kao što to uglavnom biva, doneo je manju aktivnost na robnoberzanskom tržištu. Cenovno kretanje kukuruza i soje bilo je pozitivno, dok pšenica statistički beleži pad cene. Ukupno je tokom poslednje nedelje decembra trgovano 3.096 tona robe, čija je finansijska vrednost dostigla 131.852.500,00 dinara, što je za 9% više nego nedelju dana ranije.


Poslednja nedelja u 2022. godini donela je uzlazno cenovno kretanje kukuruza. Veća tražnja u odnosu na ponudu pomerala je cenu na više nivoe. Ova žitarica trgovana je u cenovnom rasponu od 31,30 do 31,50 din/kg bez PDV-a. Zabeležene su i trgovine kukuruzom sa produženim lagerom tokom januara/februara, koji je trgovan od 31,50 do 31,80 din/kg bez PDV-a. Nedeljni ponder iznosi 31,35 din/kg bez PDV-a (34,48 din/kg sa PDV-om), što je rast od 1,08%.

Na tržištu pšenice kupci su najviše bili zainteresovani za pšenicu sa 11,5 do 12% proteina, dok ponuda pšenice sa većim sadržajem proteina nije naišla + na odgovor kupaca. Za razliku od prethodnih nedelja kada je pšenicom količinski najviše trgovano na robno-berzanskom tržištu, ove nedelje beleži
se manje učešće ove žitarice u ukupnom prometu. Pšenica sa promptnom isporukom trgovana je po ceni od 34,00 din/kg bez PDV-a, dok je ugovor za pšenicu sa minimum 11,5% proteina i preuzimanjem u januaru, zaključen po ceni od 34,20 din/kg bez PDV-a. Ponder cena za ovu nedelju iznosi 34,00 din/kg bez PDV-a, što statistički predstavlja pad od 0,61%.

Na tržištu soje i dalje je mirno. Za razliku od prethodne nedelje kada je ova uljarica izostala iz trgovanja, primetna je blago veća aktivnost učesnika.
Početak nedelje doneo je izostanak ponude i niži cenovni nivo tražnje.


Interesovanje kupaca po višim cenama u odnosu na početak nedelje doneo je zaključenje ugovora za soju uz obračun kvaliteta, koji je realizovan po ceni od 65,00 din/kg bez PDV-a, što je ujedno i ponder cena. U odnosu na prethodnu nedelju to je rast od 1,17%. I krajem nedelje tražnja je bila izražena na ovom cenovnom nivou, međutim ponuda je izostala.
Pad cene primetan je kod suncokretove sačme. Ovom sačmom, sa 33% proteina, trgovalo se u cenovnom rasponu od 32,70 do 32,80 din/kg bez PDVa. Ponder cena iznosi 32,76 din/kg bez PDV-a (39,32 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodnu nedelju, cena je niža za 2,78%.

Od početka nedelje primetan je veći broj upita za mineralnim đubrivima. Trgovalo se ureom, ruskom i egipatskom, u cenovnom rasponu od 85,62 do 86,59 din/kg bez PDV-a, na paritetu franko utovareno. Urea, isporučena kupcu, prometovana je po ceni od 86,13 din/kg bez PDV-a. Ponder cena
iznosi 86,39 din/kg bez PDV-a (95,03 din/kg sa PDV-om). U odnosu na poslednju nedelju u 2021. godini, kada je ugovor za ureu zaključen po ceni od
116,39 din/kg bez PDV-a, trenutna cena je niža za 25,8%. An je trgovan po jedinstvenoj ceni od 84,93 din/kg bez PDV-a.

Teme