Zdravlje

Udruženje Šansa za roditeljstvo i Pokret Pravo na život – Meri Koliko kao pacijenti poznajemo svoja prava, popunite anketu

Foto: Pixabay.com

Udruženje Šansa za roditeljstvo i Pokret Pravo na život – Meri će u narednim mesecima, kroz zajedničko delovanje, pokušati da odgovore na veoma važno pitanje – Koliko, kao pacijenti, poznajemo svoja prava. Odgovor na ovo, veoma važno pitanje, iniciraće dalja zalaganja za kvalitet usluge primarne zdravstvene zaštite u našoj zemlji.

„Naše dve organizacije, sa zajedničkim, istim ciljem, srele su se i rešile da ukrste svoja znanja i interesovanja i pomognu da se odgovori na jedno, veoma važno pitanje – Da li smo, kao pacijenti, upoznati sa svojim pravima? U narednim mesecima, kroz zajedničke inicijative, pokušaćemo da odgovorimo na ovo, veoma važno pitanje. Komunikacija sa našim članovima navela nas je na ovo veliko istraživanje koje će inicirati promene i poboljšanje uslova i kvaliteta lečenja pri primarnoj zdravstvenoj zaštiti.“ – izjavila je Marijana Arizanović iz Udruženja Šansa za roditeljstvo.

U cilju projekta organizovan je niz aktivnosti, a jedna od njih je i anketa UDRUŽENI ZA SVOJA PRAVA – PRAVA PACIJENATA. Popunjavanjem online ankete, koja je potpuno anonimna, učesnici projekta doći će do željenih odgovora, koji će biti temelj za dalja zalaganja ovih organizacija. Anketa je dostupna je na sajtu udruženja www.sansazaroditeljstvo.org.rs.

„Pacijent ima pravo na dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, to je njegovo neosporivo pravo. U komunikaciji sa mnogim ljudima iz okruženja, kao i onima koji podržavaju Pokret Meri, zaključio sam da zaista nismo upoznati sa svojim pravima kao pacijenti što dovodi u najčešćem slučaju do odlazaka u privatnu praksu ili nemogućnost ostvarivanja zdravstvene zaštite. Raduje me da ćemo u saradnji sa udruženjem Šansa za roditeljstvo pokušati da na to ukažemo, kao i da utičemo na određene promene u budućnosti„, naglasio je Dejan Zejnula iz Pokreta „Pravo na život – Meri“.

Obe organizacije predstavnici su pacijenata iz svoje sfere delovanja, te su kroz komunikaciju sa svojim članovima, došli do zaključka da je srž problema u nepoznanici o svojim pravima, što dalje rezultira lošom uslugom i pristupačnošću primarne zdravstvene zaštite. Zato je prvi korak ovog projekta istraživanje kroz anonimnu anketu, zatim sledi obilazak šest Domova zdravlja u Srbiji, gde će se u komunikaciji sa nadležnima posredno nastaviti istraživanje u vezi sa svim pitanjima koja su neposredno postavljena kroz anketu.

Ovo sveobuhvatno istraživanje ponudiće rešenja koja imaju za cilj zaštitu prava pacijenata. Zajednička misija obe organizacije koje učestvuju u projektu je da, zajedno, ponude promene u društvu u oblasti zdravstvene zaštite kako bi pacijenti dobili adekvatnu uslugu u cilju prevencije i lečenja.

Teme