Naša priča Osiguranje

Šta sve poljoprivredno gazdinstvo može da osigura u Triglav osiguranju „Ne gledajte u nebo, ne zavisite od vremenskih neprilika ili bolesti, već osigurajte svoje useve, plodove i životinje“

Pšenica u Sremu Foto: Danijela Nišavić

Autor: Danijela Nišavić

Štete pretrpljene od nepovoljnih vremenskih uslova mogu biti veoma velike i značajno umanjiti prihod poljoprivrednih gazdinstava, a način da na vas ne utiču je osiguranje. U Triglav osiguranju možete osigurati useve i plodove koje proizvodite za sopstvene potrebe ili za plasiranje na tržištu i to uz državnu subvenciju ukoliko imate registrovano poljoprivredno gazdinstvo u upravi za trezor. Osim toga postoji mogućnost osiguranja i životinja.

Osiguranje useva i plodova

Foto: Danijela Nišavić

Cena osiguranja se određuje na osnovu zona rizičnosti određenog područja vezano za elementarnu nepogodu koja se osigurava i osetljivosti određene biljne kulture na oštećenja. Sami određujete sumu osiguranja, s tim da ona ne može ne može preći vrednost koju će usevi, odnosno plodovi, imati u vreme ubiranja.

Osim poljoprivrednih gazdinstava ovo osiguranje mogu da koriste i organizatori poljoprivredne proizvodnje – kooperacije, kao i zemljoradničke zadruge.

Šta se može osigurati:

ratarski usevi: pšenica, kukuruz, ječam, uljana repica, soja, šećerna repa, suncokret i ostali usevi;

povrtarski usevi: paprika, krompir, kupus, luk, lubenice i ostali usevi;

voćarsko-vinogradarske kulture: jabuka, kruška, šljiva, breskva, malina, kupina i ostali plodovi;

stabla voćaka i čokoti vinove loze.

Osiguranje može biti od osnovnih rizika u koje spadaju grad, požar i udar groma, pri čemu se kao osnovica za određivanje sume osiguranja uzima očekivani prinos i očekivana  cena nekog useva u vreme žetve odnosno berbe, kao i dopunskirizici(oluja, poplava, zimsko izmrzavanje ozimih kultura), koji se ugovaraju uz osnovne.

Postoji mogućnost i posebnih osiguranja a ona se ugovaraju nezavisno. Odnose se na gubitak količine i kvaliteta (konzumno/stono voće i grožđe), stabla voćaka i čokote vinove loze do stupanja u rod i u rodu gubitak semenskog kvaliteta, useve i plodove u staklenicima i plastenicima.

Osiguranje životinja

Uprkos brizi i angažovanju, životinje mogu da se razbole, povrede, pa čak i uginu. Zato je važno adekvatno osiguranjekoje će poljoprivrednim gazdinstvima, kao i individualnim držaocima životinja pružiti zaštititu od nepredviđenih finansijskih troškova.

Osigurati se mogu  goveda, ovce, koze, svinje, konji, pčele, psi, ribe, nerčevi, ćurke, morke, paunovi, perad i različite egzotične vrste.

Životinje se osiguravajuza slučaj: uginuća, prinudnog ili ekonomskog klanja, ubijanja zbog bolesti ili nesrećnog slučaja. Osim osnovnog postoji i dopunsko osiguranje koje obuhvata gubitak teleta ili ždrebeta na porođaju, gubitak priplodne sposobnosti, opasnosti od kastracije i ovariotomije, osiguranje životinja na izložbama, uginuće majke kao posledice porođaja, pad proizvodnje mleka.

Teme