Prehrambena industrija

IMLEK: Prosečna isplaćena cena sirovog mleka farmerima u Srbiji za mart biće viša od 70 dinara za litar sirovog mleka

Kompanija Imlek je saopštila da će prosečna isplaćena cena sirovog mleka prema farmama u Srbiji za mart mesec biti viša od 70 dinara za litar sirovog mleka, što predstavlja rekordno visoku isplatnu cenu, uzimajući u obzir da je otkupna cena mleka u EU u poslednjem periodu pala na 40 evro centi, pa i niže. U skladu sa preporukom Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije, u proteklom periodu i pored velikih tržišnih turbulencija, Imlek nije značajnije snižavao otkupnu cenu mleka i nije kasnio sa plaćanjem ka svojim dobavljačima. Politiku redovnog isplaćivanja svojih kooperanata kompanija će sprovoditi kao i do sada revnosno bez i jednog dana kašnjenja.

Uvažavajući napore i mere Ministarstva poljoprivrede povodom stabilizacije tržišta sirovog mleka, Imlek je preuzeo dodatne količine mleka od farmi kojima su druge mlekare otkazale saradnju, i pored činjenice da kroz sopstveni otkup isključivo domaćeg  mleka pokriva svoje trenutne potrebe. Tu odluku kompanija Imlek, kao društveno odgovorna, usvojila je u cilju održanja stabilnosti tržišta mleka i mlečnih proizvoda Srbije.

Teme