Berza

IZVEŠTAJ SA PRODUKTNE BERZE od 3. do 7. aprila RAST CENE i kukuruza i pšenice

Fot: Pixabay.com

Proteklu nedelju na robno- berzanskom tržištu obeležio je rast cena pšenice i kukuruza. Sojino zrno, usled slabe tražnje, zauzima najmanji udeo u nedeljnom prometu. Na Produktnoj berzi, ukupno je prometovano 3.700 tona robe, čija finansijska vrednost iznosi 103.263.000,00 dinara. Statistički, kukuruzom se najviše trgovalo. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 22,70 do 24,00 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosi 23,52 din/kg bez PDV -a ( 25,87din/kg sa PDV-om), što je rast od 4,23% u odnosu na sedam dana ranije.

Primetno veće, bilo je interesovanje kupaca za kukuruz sa povećanim procentom vlage. Početkom nedelje ugovori za prirodno suv kukuruz do 16% vlage zaključeni su po jedinstvenoj ceni od 22,00 din/kg bez PDV-a. Pojačana tražnja, uslovila je povlačenje ponude ovakve robe, te do daljeg trgovanja nije došlo.
Veća aktivnost na tržištu pšenice beležila se do sredine nedelje, kada dolazi do povlačenja i kupaca i ponuđača. U strukturi kupaca našli su se uglavnom trgovci i izvoznici, dok je udeo mlinara bio manji. Berzanski ugovori zaključeni su u širokom cenovnom rasponu od 23,50 do 26,00 din/kg bez PDV-a, u zavisnosti od parametara kvaliteta. Ponder cena iznosi 24,67 din/kg bez PDVa (27,13 din/kg sa PDV-om), pokazujući rast od 6,51% u odnosu na prethodnu
nedelju.
Na tržištu soje i dalje se beleži izuzetno slaba aktivnost i na strani ponude i na strani tražnje. Sojino zrno prometovano je u rasponu od 56,00 do 56,50 din/kg bez PDV-a,uz obračun kvaliteta. Ponder cena iznosi 56,25 din/kg bez PDV-a ( 61,87 din/kg sa PDV-om).
Ponuda stočnog ječma kretala se u cenovnom opsegu od 25,00 do 25,50 din/kg bez PDV-a. Usled slabe tražnje, do zaključenja berzanskih ugovora nije došlo.
Suncokretova sačma sa 33% proteina prometovana je po ceni od 37,00 do 37,50 din/kg bez PDV-a.

Teme