Obnovljivi izvori energije

Započeta gradnja prve biogasne elektrane u Novoj Crnji nemačke kompanije Wabio

Svečanost povodom postavljanja kamena temeljca u Srpskoj Crnji

Sa svakog hektara poljoprivrednog polja, sa kog se u proseku može sakupiti 4t žetvenih ostataka (slame) koji ostaju na polju, Wabio tehnologija može da proizvede najmanje 1.200 m3 zelenog metana. Proizvodnjom gasa (metana) iz biomase Srbija može obezbedi nezavisnost od uvoznog gasa. Po Wabio tehnologiji u Srbiji je već izgrađeno jedno biogasno postrojenje u Vrbasu u šećerani Sunoko, koje se sada nalazi u procesu puštanja u rad i dokazivanju tehničkih parametara, a u Jarku kod Rume je u toku izgradnja još jednog postrojenja za klijenta a danas u Novoj Crnji, Wabio Investment Holding SR za svoje potrebe počinje izgradnju biogasnog-LNG postrojenja, koje će proizvoditi zelenu električnu energiju, tečni CO2 kao i tečni zeleni metan(LNG).

Srpska Crnja
Foto: Danijela Nišavić

Wabio tehnologija je praktično jedino brzo rešenje problema nedostatka električne energije iz domaćih resursa u Srbiji. Proizvodnja električne energije od žetvenih ostataka (biomase) nije samo najjeftinija u odnosu na druge tehničke mogućnosti, već je i ekološki najpodobnija. Da bi se iskoristili ti potencijali, ne samo u energetskom, već i poljoprivrednom sektoru, bilo bi neophodno da ova energetska rešenja budu deo Strategije razvoja energetike Srbije, čija izrada je u toku.

Period isplativosti oko četiri godine

 „Ukupna efikasnost Wabio tehnologije je vrlo visoka, i time je investicija u Wabio biogasna postrojenja vrlo isplativa. Period isplativosti u Wabio biogasna postrojenja iznosi oko četiri godine. Wabio Investment Holding SR je osnovan sa ciljem investiranja u biogasna postrojenja u Srbiji na platformi Wabio tehnologije. Dva projekta počinjemo da realizujemo u narednom periodu, a oko preuzimanje  sledećih 10-tak projekata pregovori su u finalnoj fazi. Svako postrojenje proizvodiće oko 5.000.000 Nm3 zelenog metana. Visina investicije po svakom postrojenju iznosiće oko 20 miliona evra. U sledećih pet godina nameravamo da izgradimo 20-ak takvih postrojenja. Već sada imamo i investiture iz sveta, koji su zainteresovani da za njih izgradimo ovakva biogasna-LNG postrojenja u Srbiji”, poručio je Raphael Fitz, direktor nemačke kompanije WABIO Technologie GmbH.

„Razvoj neke zemlje zavisi od toga na koji način ona koristi svoje prirodne i ljudske resurse. Sa oko 2,5 miliona hektara Srpskih zlatnih polja može se sakupiti oko 10.000.00 t biomase svake godine, iz koje se Wabio tehnologijom može proizvesti 3.000.000.000 Nm3 zelenog gasa (metana). Srbija sada troši oko tri milijarde m3 prirodnog gasa(metana), što znači da vlastitim resursima, uz agrarnu proizvodnju hrane, istovremeno možemo proizvesti i dovoljno (zelenog) metana. Dakle, proizvodnjom gasa iz biomase možemo obezbedi nezavisnost od uvoznog gasa. A vreme u kojem sada živimo, kada smo suočeni, ne samo sa enormnim poskupljenjem energenata nego i sa mogućim prekidom snabdevanja ovim energentom, pokazuje zašto je za jednu zemlju važno obezbediti gasnu nezavisnost, kaže Duško Bošković, direktor WABIO Investment Holdinga SR, kompanije koja je deo grupe Wabio.

Wabio u Srbiji

Do sada je kompanija otkupila dve SPV kompanije (Special Purpose Vehicle), jednu u Novoj Crnji i jednu u Selenči, a sada je počela izgradnja biogasnog-LNG postrojenja u Novoj Crnji, dok će u Selenči izgradnja početi  za oko dva meseca.

„Ovo će biti verovatno najmodernije takvo postrojenje u Evropi. Naša postrojenja uključivaće odvajanje CO2 i prečišćavanje CO2, koji je deo proizvedenog biogasa, a koji ćemo dodatno prečistiti i utečniti i prodavati na tržištu. Preostali zeleni metan ćemo, takođe, utečniti i izvoziti u zemlje EU. Samo mali deo biogasa ćemo koristiti za proizvodnju zelene električne energije, koju ćemo prodavati EPS-u. Mi u Wabio kompaniji možemo potvrditi da Srbija, pored prirodnih resursa ima i sjajne inženjere, čija znanja već koristimo, znači da Srbija ima i  ljudske resurse“, istakao je Duško Bošković.

Nemačka ambasadorka Anke Konrad, koja je prisustvovala svečanosti početka izgradnje postrojenje, poručila je: “Gledajući unapred, Srbiji je potrebna radikalna transformacija proizvodnje i potrošnje energije. Ovaj projekat doprinosi toj transformaciji i raznovrsnosti energetskog snabdevanja Srbije. To je odličan primer koje benefite nosi  ekonomska saradnja Srbije i Nemačke.”

Ekološka energija

Wabio proizvodi energiju sa negativnim bilansom CO2 jer koristi isključivo otpadnu -obnovljivu biomasu, kao ulaznu sirovinu koja u procesu svog rasta u postupku fotosinteze koristi CO2 i proizvodi kiseonik.

Wabio tehnologija može da reši i velike ekološke probleme koje ima Srbija, jer kao sirovinu može da koristi i organske delove komunalnog otpada, koji se danas odlaže na deponijama, kao i otpade sa farmi, mulj nastao preradom otpadnih voda, industrijski organski otpad i svu drugu organsku biomasu.

Teme