Berza

IZVEŠTAJ SA PRODUKTNE BERZE od 24. do 28. aprila PŠENICA zauzela primat u trgovanju

Pšenica u Sremu Foto: Danijela Nišavić

Tokom protekle nedelje na robno-berzanskom tržištu zabeležena je povećana aktivnost učesnika i na strani ponude i na strani tražnje. Iako je obim prometa za 32% veći u odnosu na prošlonedeljni, na tržištu žitarica bio je prisutan negativan cenovni trend. Preko Produktne berze ukupno je prometovano 2.225 tona robe, čija finansijska vrednost iznosi 63.138.000,00 dinara. Sa 70% u ukupnom nedeljnom prometu, pšenica je zauzela primat u trgovanju. Tražnja izvoznika i trgovaca bila je usmerena na pšenicu sa proteinom 11-11,5%, dok su mlinari tražili pšenicu sa boljim parametrima kvaliteta 14-15% proteina. Berzanski ugovori su zaključeni u cenovnom opsegu od 22,50 do 26,00 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosi 24,00 din/kg bez PDVa (26,40 din/kg sa PDV-om) što je pad od 1,81% u odnosu na prethodnu nedelju.


Kada je reč o kukuruzu, početak radne nedelje obeležile su ponude na cenovnom nivou od 23,50 do 24,00 din/kg bez PDV-a, dok je tražnja bila izražena na nivou od 23,00 din/kg bez PDV-a. Cenovni spred bio je prisutan i u narednim danima, a razlika u kvalitetu ponuđene i tražene robe dodatno je otežavala zaključenje berzanskih ugovora. Kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 22,60 do 24,00 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosi 23,47 din/kg bez PDV-a (25,81 din/kg sa PDV-om), pokazujući pad od 1,06%.


Tražnje za sojinim zrnom od 57,00 din/kg bez PDV-a, početkom nedelje, nisu rezultirale dogovorom o trgovini. Dalje tražnje su bile na višem cenovnom nivou, što je rezultiralo zaključenjem ugovora. Sojino zrno prometovano je po jedinstvenoj ceni od 58,00 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta (63,80din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na poslednji upoređujući podatak, cena sojinog zrna beleži rast od 3,11%.
Suncokretovom sačmom sa 33% proteina trgovalo se u uskom cenovnom rasponu od 38,00 do 38,20 din/kg bez PDV-a.

Teme