Banke

UDRUŽENJE BANAKA SRBIJE i Ministarstvo zaštite životne sredine potpisali Memorandum o saradnji na projektima unapređenja zaštićenih područja i očuvanja biodiverziteta

Foto: Ministarstvo za zaštitu životne sredine

Udruženje banaka Srbije i Ministarstvo zaštite životne sredine potpisali su Memorandum o saradnji na projektima unapređenja zaštićenih područja i očuvanja biodiverziteta na teritoriji Republike Srbije.

Banke, članice UBS-a, će u skladu sa ovim Memorandumom obezbeđivati finansijska sredstva za projekte koje predloži MZŽS, a u cilju očuvanja flore i faune, prirodnih staništa vrsta, upoznavanja posetilaca sa karakteristikama zaštićenog područja i poboljšanja turističkih kapaciteta zaštićenih područja.

UBS je, sa svojim članicama (AIK bankom, Banca Intesa, Eurobank Direktna, NLB Komercijalnom bankom, Raiffeisen bankom), već obezbedio sredstva u iznosu od osam miliona dinara, za finansiranje postavljanja edukativne table u Spomeniku prirode „Botanička bašta Jevremovac“, izgradnju mini solarne elektrane u Specijalnom rezervatu prirode „Zasavica“, uređenje šetne staze u Perućcu i postavljanje urbanog mobilijara na Kaluđerskim Barama u Nacionalnom parku „Tara“, izgradnju novih i reparaciju postojećih vidikovaca u Parku prirode „Šargan – Mokra Gora“, nabavku mobilijara – nadstrešnice sa klupama u Specijalnom rezervatu prirode „Gornje Podunavlje“, izgradnju vidikovca u sklopu Spomenika prirode „Đavolja Varoš“, izradu drvenog montažnog vidikovca u centru zaštićenog područja Spomenika prirode „Slapovi Sopotnice“ i izgradnju i postavljanje vidikovca u Predelu izuzetnih odlika „Vlasina“.

Ministarstvo zaštite životne sredine će u 2023. godini povećati površinu pod zaštitom na 98.900ha, odnosno sa sadašnjih 8% na 9,11 %. Za njihovo sufinansiranje u ovoj godini obezbeđeno je 355.000.000 dinaraodnosno za 34% više u poređenju sa prethodnom godinom.

Teme