Naša priča

Kako uz Triglav da nađete najbolje rešenje za osiguranje vašeg poljoprivrednog gazdinstva?

Foto: Danijela Nišavić

„Poljoprivredenu proizvodnju prate brojni rizici i oni svake godine predstavljaju novi izazov za poljoprivrednike i poljoprivrednu struku. Štete od raznih rizika su konstantno prisutne i stoga svi akteri u ovoj proizvodnji pokušavaju da daju svoj doprinos umanjenju gubitaka. Osiguranje je jedan od najvažnijih instrumenata u upravljanju rizikom u poljoprivrednom sektoru jer obezbeđuje stabilnost poslovanja i prehrambenu sigurnost kroz brzu naknadu štete i obnovu proizvodnje. Njegov značaj se ogleda i kroz socijalnu funkciju s obzirom da utiče na poboljšanje života pojedinaca, ali i čitave zajednice kroz unapređenje poslovanja u ovom privrednom sektoru“.

Postavili smo nekoliko važnih pitanja a na osnovu odgovora, ukoliko ste u dilemi da li da osigurate svoje poljoprivredno gazdinstvo od brojnih šteta, brže ćet doneti odluku da osigurate vaše poljoprivredno gazdistvo u Triglav osiguranju.

Najizraženije štete kod useva nastaju najčešće usled poplava i grada, ali nisu zanemarljive ni štete izazvane požarom pred i u toku žetve, što takođe donosi umanjenje prihoda poljoprivrednom gazdinstvu. S druge strane, kada je reč o domaćim životinjama najčešće se dešava pojava zaraznih bolesti izazvanih virusima i bakterijama, kao i nesrećni slučajevi ali i štete koje nastaju zbog ekstremno visokih temperatura.

Da li od ovih vrsta rizika koji su najčešći Triglav osiguranje osigurava poljoprivredna gazdinstva?

Kompanija Triglav strateški je  opredeljena za razvoj u oblasti osiguranja u poljoprivredi. Pored ovih standardnih pokrića koje već tradicionalno nudimo na našem tržištu Triglav osiguranje se trudi da unapredi i dodatno razvije ovaj segment poslovanja u vidu novih pokrića u osiguranju ratarskih useva. Jedno od njih je i osiguranje prolećnih ratarskih kultura od rizika nedostaka vlažnosti zemljišta odnosno zemljišne suše u vidu parametarskog osiguranja.

Kod osiguranja životinja Triglav nudi stočarima pored osnovnih pokrića koji su standard na našem tržištu i zaštitu od svih ostalih ključnih rizika koji prate stočarsku proizvodnju kroz proizvod koji se zove Triglav Max paket. Paketom su obuhvaćene sve ključne bolesti i metabolički poremećaji koji se ne nalaze u standardnim i opštim uslovima za osiguranje životinja kao i komplikacije koje se javljaju prilikom porođaja. Uz ovu vrstu osiguranja stočari mogu biti bezbrižni i ukoliko dođe do digestivnih poremećaja raznih etiologija, oboljenja kardiovaskularnih sistema i raznih vrsta nesrećnih slučajeva kod životinja.

Kako uz Triglav osiguranje možete da nađete najbolje rešenje za osiguranje vašeg poljoprivrednog gazdinstva?

Prvi i najvažniji korak je svest poljoprivrednika o značaju osiguranja i zaštiti koju nosi polisa osiguranja a sve ostalo se može definisati lako putem naše mreže agenata koji su tu u svakom trenutku na raspolaganju da pruže preciznu informaciju potencijalnom osiguraniku i da sa njim definišu pokriće i najbolje rešenje za osiguranje njegovog gazdinstva.

Koje sve vrste osiguranje imate u ponudi za poljoprivredna gazdinstva, da li postoji individualni pristup?

Usevi se najčešće osiguravaju od Osnovnih rizika a to su: grad, požar i udar groma ali su našim klijentima na raspolaganju i razna druga pokrića kao što su: oluja, poplava, nedostatak vlažnosti zemljišta (zemljišna suša), zimsko izmrzavanje ozimih kultura i još brojni dopunski rizici.

Što se tiče individualnog pristupa on je ovde vrlo poželjan i najčešće prisutan jer mi uvek pokušavamo da za svakog klijenta definišemo ponudu u skladu sa njegovim očekivanjima i realnim stanjem na terenu.

Koliko traje postupak osiguranja?

Postupak je vrlo kratak i brzo se sprovodi. Ukoliko imamo sve potrebne podatke klijentu se momentalno može uraditi polisa.

Šta su specifičnosti ponude Triglav osiguranja za poljoprivredna gazdinstva?

Naša želja je da naši klijenti budu zadovoljni uslugom i pokrićima koje nudimo, tako da je naša glavna specifičnost i glavna konkurentska prednost  pored izvrsnih proizvoda koje nudimo upravo u tom pristupu i želji da sa klijentom definišemo najbolja rešenja za njih. U prilog navedenom govori i činjenica da nam se broj osiguranika i osiguranih površina svake godine povećava a da su naši proizvodi pohvaljeni i od same struke govori i posebno priznanje: „Najbolje u agrobiznisu“ sa Novosadskog sajma i Veliki pehar Novosadskog sajma za inovativne proizvode u oblasti osiguranja životinja Triglav max paket i Pad proizvodnje mleka.

Teme