Info

SRPSKA ASOCIJACIJA MENADŽERA Uspešno poslovanje jednako je uspešnom upravljanju promenama ZAŠTO SU PROMENE VAŽNE

Promene su neminovne u sistemima koji žele da budu uspešni, a o ključnim koracima za njihovo uspešno upravljanje, kao i o razlozima što kompanije žele da se menjaju i koje situacije navode na prilagođavanje novim okolnostima, govorili su u okviru treće SAM Akademije Mihailo Janković, predsednik Srpske asocijacije menadžera i CEO MK Group, Dragan Popović, predsednik AIGO i Dragomir Kostić, general manager Atlantic brands i član UO SAM-a.

Tri ključna koraka za uspešno upravljanje promenama u velikim sistemima

Mihailo Janković, CEO MK Group i predsednik SAM-a

  • Probudite kod ljudi želju za promenom tako što ćete im približiti idealnu sliku budućnosti koju želite da postignete i šta je tu dobro za njih
  • Konzistentna i konstantna komunikacija je neophodna, jer ako vi ne komunicirate, onda će komunicirati oni koji su protiv promena
  • Živite promene, jer uprkos tome što mnogi naprave promenu, suštinski ne promene kulturu i ne žive promenu, tako da se lako stvari vrate na staro

Tri ključna razloga što kompanije ulaze u promene

Dragan Popović, predsednik AIGO

  • Promene moraju da budu utkane u kulturu firme, kao nešto što je napredak, boljitak ili nešto što mi u sistemu AIGO zovemo level-up. Glavni razlog zašto firme ulaze u promene – na prvom mestu je neuspeh ili relativan uspeh firme
  • Drugi bitan razlog je kompleksnost organizacije, praćenje performansa organizacije i svakako pojedinaca koji čine taj sistem
  • Ono što je možda najvažnije – tržišna situacija – potrebe ili zahtevi tržišta koje vi ne nudite, a konkurencija nudi bolje, ili jefitiniji proizvode od vaših, sa boljom logističkom mrežom.

Zbog kojih situacija promena mora da se sprovede

Dragomir Kostić, general manager Atlantic brands i član UO SAM-a

Sprovođenje promena najčešće se dešava u tri sitiacije,

  • Kada rezultati poslovanja nisu dobri
  • Kada tržište ili okruženje zahteva promene
  • I kada su rezultati poslovanja dobri, ali želimo još više da ih unapredimo

Teme