Podsticaji

Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za očuvanje životinjskih genetičkih resursa za 2023. godinu

Vitoroga žuja Foto: Danijela Nišavić

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za očuvanje životinjskih genetičkih resursa za 2023. godinu. Rok za podnošenje zahteva je od 1. juna do 17. jula 2023. godine.


Ovim pozivom opredeljena su sredstva za vrste i rase, odnosno sojeve: podolsko goveče, buša, domaći bivo, domaći – brdski konj, nonius, lipicaner, balkanski magarac, mangulica (crni, beli i crveni soj), moravka, resavka, pramenka (pirotska, krivovirska, bardoka, baljuša, vlašićka, lipska, šarplaninska, vlaško vitoroga i karakačanska ovca), čokanska cigaja, baura, balkanska koza, domaća bela koza, živina – somborska kaporka, banatski gološijan, kosovski pevač i svrljiška kokoš, navedeno je na sajtu ministarstva.


Zahtevi se podnose u periodu od 1. juna do 17. jula 2023. godine preko platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji.

Teme