Energija

NIS ECO digitalna platforma napredni sistem automatizacije procesa daljinskog praćenja i kontrole izrade bušotina

NIS je nastavio da sprovodi proces digitalne transformacije u svim oblastima poslovanja i da na taj način modernizuje i čini efikasnijim rad kompanije. Najnoviji korak je uvođenje ECO digitalne platforme. Reč je o softverskom rešenju koje predstavlja avangardu u procesu monitoringa i kontrole izrade bušotine i čijom se primenom danas može pohvaliti mali broj kompanija u naftnoj industriji.


Primena ovog naprednog sistema omogućava potpunu automatizaciju procesa daljinskog praćenja i kontrole izrade bušotina, pri čemu je manuelni pristup analitici zamenjen softverskim pristupom u realnom vremenu. ECO digitalna platforma daje punu kontrolu nad procesom izrade bušotine, što dalje omogućava primenu mera optimizacije procesa bušenja. Кonkretno, primenjene mere optimizacije rezultirale su skraćenjem vremena izrade bušotine za oko pet odsto, a sve bušotine su završene uspešno.

„ECO digitalna platforma donela je potpuno nov pristup i promenu koncepta monitoringa procesa izrade bušotine. Sistem prediktivne analitike praćen ‘smart alarm’ sistemom je ono što pravi ključnu razliku u odnosu na konvencionalni pristup kontrole bušenja. Osim toga, ovaj softver omogućava bržu i pouzdaniju analizu, pri čemu je prostor za ljudsku grešku znatno smanjen. Generalno, proces rada je bitno pojednostavljen, a manuelni pristup analitici zamenjen je automatskim“, naveo je Uroš Кokotović, direktor Departmana za bušenje i bušotinske radove u kompaniji NIS.

NIS je proces digitalizacije i automatizacije izrade bušotina započeo još 2019. godine realizacijom projekta „Online Drilling“, a sada je postojeći sistem monitoringa unapređen implementacijom ECO digitalne platforme. Ovaj projekat kompanije NIS biće predstavljen na ADIPEC forumu (Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference) od 2. do 5. oktobra 2023. godine

Teme