Agro Svet

Francuski izvoz dominira na tržištu uljarica

Foto: Pixabay.com

Sesija 15. avgusta na Evronekstu, uprkos malom broju trgovaca, bila je vrlo dinamična, sa trgovanih više od 50.000 lotova ugovora za pšenicu i više od 10.000 lotova ugovora za uljanu repicu (1 lot = 50t). Aktivnosti sa ugovorima za kukuruz su bile slabije, ali je ipak trgovano 1.000 lotova. Što se tiče izvoznog tržišta, za sada je bilo malo promena, sa i dalje značajnim ruskim prisustvom na početku sezone. Biće ključno pratiti ruske cene, naročito jer proizvodni potencijal, iako manji nego prošle godine, očekuje se da bude velik.

Tržište uljarica ostaje vrlo volatilno. Evropska komisija je objavila najnovije podatke o izvoznim aktivnostima od početka sezone. Posle vrlo aktivnog leta 2022. sezona 2023/24. je krenula sa znatno sporijim startom, sa izvezenih 3,72 mil t pšenice i 1,2 mil t ječma. Izvoz ječma je pao više od 25% u odnosu na prošlu sezonu. Francuski izvoz dominira evropskim aktivnostima, uprkos nedavnim odlaganjima isporuka za Kinu. Što se tiče pšenice, pad je oko 11% u
poređenju sa istim periodom prošle godine. Uvezene količine uljane repice i palminog ulja su manje u odnosu na prošlu godinu. Cene kanole u Kanadi su smanjile uvoz na evropsko tržište.

Poboljšanje stanja useva kukuruza i soje, koje je objavilo USDA, podržava proizvodni potencijal. Kod kukuruza stanje useva se sada ocenjuje 59% „dobro do odlično“, što je za dva poena više nego prethodne nedelje. Za soju, poboljšanje je čak veće, sa rastom od pet poena i sada je 59% useva soje ocenjeno „dobro do odlično“. Napredak žetve jare pšenice u SAD je ohrabrujući i sad je 24% ispred uobičajenog. Žetva ozime pšenice se bliži završetku, sa manje od 8% preostalih površina. U Čikagu se beleži dalji pad cena pšenice, na novi minimum za rod 2023. Učesnici na tržištu prate situaciju oko Crnog mora. Jačanje dolara u odnosu na mnoge valute takođe vrši pritisak na cene. Posle pada cena, podaci o nedeljnim izvoznim prodajama će se pažljivo pratiti. Snižavanje cena kukuruza na nove minimume je podstaklo nešto kupovine, ali konkurencija iz Brazila je i dalje veoma jaka.

Teme