Ratarstvo

SUNOKO uslovi za ugovaranje proizvodnje šećerne repe za 2024. godinu 47 evra po toni čiste šećerne repe, kao i avans od 600 evra po hektaru za ugovore potpisane do 1. decembra

Šećerna repa Foto: Danijela Nišavić

Sunoko je već izašao sa uslovima ugovaranja proizvodnje šećerne repe za 2024. godinu. Uz ponuđenu cenu od 47 evra po toni čiste šećerne repe, kompanija će proizvođačima obezbediti bonus na ostvarenu digestiju koja je veća od digestije Sunoka, polovinu gratis semena, kao i avans od 600 evra po hektaru za potpisivanje ugovora do 1. decembra.

Pored toga, Sunoko svojim partnerima obezbeđuje kvalitetne repromaterijale po najpovoljnijim uslovima na tržištu. Proizvođači mogu računati na stručnu i savetodavnu pomoć Istraživačko-razvojnog centra i sirovinskog sektora kompanije, u cilju ostvarivanja veće produktivnosti i kvaliteta repe uz smanjenje troškova proizvodnje.

Teme