Info

OBNAVLJANJE ZALIHA Republička direkcija za robne rezerve prikuplja ponude za razmenu belog i šarenog pasulja, kao i belog glaziranog pirinča

Foto: www.pixabay.com

Republička direkcija za robne rezerve oglasila je prikupljanje pismenih ponuda za razmenu belog i šarenog pasulja kao i belog glaziranog pirinča za odgovarajuću količinu pasulja i pirinča iz poslednjeg mogućeg roda, radi obnavljanja postojećih zaliha.


Količina belog pasulja je 68.000 kilograma, šarenog pasulja 192.300 kilograma, a pirinča 434.150 kilograma.
Plaćanje je kompenzacijom posle isporuke navedenih roba koje su predmet razmene.


Rok za dostavljanje ponuda je najkasnije do 22. septembra 2023. godine, do 10 časova.đ
Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Republičkoj direkciji za robne rezerve, Beograd, ul. Dečanska br.8A, Odeljenje za poljoprivredne i prehrambene proizvode, i mejla office@rdrr.gov.rs.

Teme