Berza

IZVEŠTAJ SA PRODUKTNE BERZE od 18. do 22. decembra Uprkos većoj tražnji pad cene kukuruza

Foto: Danijela Nišavić

Na robno – berzanskom tržištu ukupan obim prometa ove nedelje iznosio je 1.360,00 tona robe, za 22,52% više nego prethodne sedmice. Finansijska vrednost ukupnog prometa iznosila je 32.444.000,00 dinara. Primarna kultura u trgovanju i ove sedmice bio je kukuruz.


Na tržištu kukuruza tokom ove nedelje tražnja je bila veća od ponude, a primetan je bio i cenovni raskorak između ponude i tražnje. Uprkos razlici u ceni nuđene i tražene robe, kukuruz je ove nedelje bio najtrgovanija kultura, učestvujući u ukupnom obimu prometa sa 66%. Kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 17,50 do 18,50 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 17,90 din/kg bez PDV-a (19,69 din/kg sa PDV-om), te je ove nedelje bio primetan pad cene od 2,92%.
Tržište pšenice u prvoj polovini nedelje obeležila je slaba tražnja, da bi krajem nedelje došlo do smanjenja aktivnosti učesnika na tržištu, kako na strani ponude, tako i na strani tražnje. Pšenicom se trgovalo u cenovnom rasponu od 21,50 do 24,00 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 22,44 din/kg bez PDV-a (24,68 din/kg sa PDV-om). U odnosu na sedam dana ranije, cena pšenice zabeležila je rast od 11,44%. U ukupnom obimu prometa pšenica je učestvovala sa 15%.
Zaključen je i jedan berzanski ugovor za pšenicu sa hektolitrom 72kg po ceni od 18,50 din/kg bez PDV-a.
Na tržištu soje ni ove sedmice nije bilo veće aktivnosti, a tražnja je bila izražena na paritetu CPT kupac. Zaključen je jedan berzanski ugovor za sojino zrno po ceni od 52,50 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta (57,75 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na prethodnu nedelju došlo je do pada cene soje od 2,5%.
Od ostale robe, trgovalo se suncokretovom sačmom sa 33% proteina u cenovnom rasponu od 30,50 do 31,50 din/kg bez PDV-a.

Teme