Naša priča

CENE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA EU TREĆI KVARTAL PAD prosečne cene žitarica (32%), mleka (15%), voća (5%) i živine (3%) Najviše PORASLE cene maslinovog ulja (73%), krompira i šećerne repe (44%) u poređenju sa istim periodom 2022.

Foto: Danijela Nišavić

Cene poljoprivrednih proizvoda u Evropskoj uniji, kako proizvoda tako i inputa koji nisu povezani sa investicijama (đubriva, stočne hrane i energenata), smanjenje su u trećem kvartalu 2023. godine, potvrđujući preokret nakon snažnog rasta cena tokom 2021. i 2022. Ovi najnoviji podaci sugerišu dalje smirivanje globalnih poljoprivrednih tržišta nakon perioda poremećaja, objavljuje Eurostat.

Prosečna cena poljoprivrednih proizvoda koje farmeri ostvaruju na farmi je smanjena za 9% u trećem kvartalu 2023. godine u poređenju sa istim kvartalom 2022. Takođe, došlo je do ubrzanja pada cena inputa (ulaznih troškova) u poljoprivredi koji nisu povezani sa investicijama, sa -5% u drugom kvartalu 2023. na -11% u trećem kvartalu.

Cene poljoprivrednih proizvoda dostigle su vrhunac u trećem kvartalu 2022. godine (+30% u poređenju sa istim kvartalom 2021). Zatim je usledilo značajno usporavanje rasta cena do pada u trećem kvartalu 2023. godine: +26% u četvrtom kvartalu 2022, +17% u prvom kvartalu 2023. i +2% u drugom kvartalu ove godine.

U okviru ukupnog smanjenja cena poljoprivrednih proizvoda u trećem kvartalu 2023. zabeležene su razlike između kretanja cena pojedinačnih proizvoda. Tako je prosečna cena žitarica opala je za oko jednu trećinu (-32%, pri čemu su zabeležena značajna smanjenja cena raži, pšenice, ječma). Cena mleka je takođe značajno opala (-15%), dok su za voće (-5%) i živinu (-3%) zabeleženi umerenija smanjenja.

S druge strane, kod pojedinih proizvoda zabeležen je rast cena u trećem kvartalu 2023: najveći rast zabeležen je kod maslinovog ulja (+73% u poređenju sa istim kvartalom 2022),  krompira i šećerne repe (+44%).

Među inputima odnosno ulaznim troškovima koji nisu povezani sa investicijama, najveći pad cena zabeležen je kod đubriva i poboljšivača zemljišta (-36%), energenata i maziva (-18%) i stočne hrane (-12%).

Teme