Podsticaji

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Razdvojeni zahtevi za podsticaje po hektaru, povraćaj akcize i sertifikovano seme

Foto: www.pixabay.com

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije objavilo je danas da se podnošenje zahteva za podsticaje po hektaru biljne proizvodnje i za refakciju akcize odvija nezavisno od podnošenja zahteva za subvencije za nabavku sertifikovanog semena. Neophodno je, kako je navedeno na sajtu, da pre podnošenja zahteva za podsticaje po hektaru biljne proizvodnje u elektronskom Registru poljoprivrednih gazdinstava poljoprivrednici urede podatke o površinama i biljnim kulturama na parcelama i da izvrše obnovu registracije poljoprivrednog gazdinstva.

Za podnošenje zahteva za subvencije za tu meru nije potrebno posedovanje fiskalnih isečaka (računa).

U toku je, kako je navedeno i podnošenje zahteva za refakciju akcize na portalu e-agrar, pa je pri kupovini goriva neohodno proverii da li fiskalni računi sadrže potrebne podatke, broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG) i jedinstveni matični broj građana (JMBG) odnosno poreski identifikacioni broj (PIB), ukoliko je reč o pravnom licu.

Sve neophodne informacije o procesu prijave, načinu i uslovima za prijavu za podsticaj za sertifikovano seme biće, kako je navedeno, blagovremeno objavljene na sajtu Ministarstva i Uprave za agrarna plaćanja, kao i na društvenim mrežama Fejsbuk i Instagram.

Teme