Berza

IZVEŠTAJ PRODUKTNE BERZE od 12. do 14. februara PAD cena pšenice i kukuruza

Foto: Pixabay.com

Tokom ove skraćene radne nedelje preko Produktne berze je prometovano 480,00 tona robe, finansijske vrednosti 9.295.000,00 dinara. Berzanski ugovori zaključeni su za kukuruz i pšenicu, a cene ovih poljoprivrednih kultura imale su negativan trend.


Na tržištu kukuruza tokom ova tri radna dana ponuda je i dalje bila slabija od tražnje i na višem cenovnom nivou. Zaključen je jedan robno-berzanski ugovor za kukuruz bez analize na aflatoksin po ceni od 16,00 din/kg bez PDV-a (17,60 din/kg sa PDV-om), te je to ujedno bila i ponder cena. U odnosu na prošlu nedelju, cena je bila niža za 3,8%. Zaključen je i jedan berzanski ugovor na paritetu CPT kupac po ceni od 17,00 din/kg bez PDV-a.
Na tržištu pšenice je tokom ove skraćene radne nedelje primetan bio cenovni raskorak između ponude i tražnje, pri čemu je ponuda bila veća u odnosu na prethodni period. Berzanski ugovor zaključen je za pšenicu po ceni od 18,90 din/kg bez PDV-a (20,79 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu.
Cena je u odnosu na proteklu nedelju zabeležila negativan cenovni trend od 2,3%. Zaključen je i jedan berzanski ugovor na paritetu CPT luka po ceni od 19,50 din/kg bez PDV-a, a trgovalo se i stočnom pšenicom po ceni od 18,50 din/kg bez PDV-a. Na tržištu soje nije bilo veće aktivnosti tokom nedelje, pri čemu je ponuda bila nešto slabija od tražnje. Do zaključenja berzanskih ugovora nije došlo.
Kada su u pitanju sačme, nudila se sojina sačma sa 44% proteina po ceni od 60,00 din/kg bez PDV-a i suncokretova sačma sa 33% proteina po ceni od 29,00 do 29,50 din/kg bez PDV-a.
Od ostalih roba, u ponudi se našao stočni ječam sa hektolitarskom masom 60kg po ceni od 17,50 din/kg bez PDV-a.

Teme