Osiguranje

Kako se osigurati od suše kod „Triglav Osiguranja“

Južni Banat Foto: Danijela Nišavić

Na poljoprivrednu proizvodnju sve češće utiču klimatske promene, a našu zemlju zadnjih godina pogađaju velike suše, koje ostavljaju nesagledive posledice na useve i plodove.

Kako se osigurati od suše?

Prema ocenama stručnjaka visoke temperature izazvane globalnim zagrevanjem u Srbiji uzročnik su sve većeg broja sušnih dana i tropskih noći, što se umnogome održava na useve i vegetaciju, a samim tim i na čitav poljoprivredni sektor.

Suša predstavlja jedan od najvećih poljoprivrednih rizika koji može veoma značajno umanjiti prinose.

Kako je kod nas suša jedna od najvećih opasnosti za useve pružamo zaštitu od rizika suše za:

  • kukuruz,
  • soju,
  • suncokret i
  • šećernu repu.

Cena osiguranja od suše određena je tako da bude prihvatljiva svim poljoprivrednim proizvođačima. Plaćanje premije osiguranja od rizika suše olakšano je i subvencijama koje daje država.

Registrovana gazdinstva stiču pravo na subvencije u skladu sa pravilnicima i uredbama koje izdaje resorno ministarstvo.

Statistički gledano, na našem tržištu kao i u okruženju štete na usevima i plodovima se povećavaju iz godine u godinu i dešavaju se kao posledica više različitih uzroka. Rizici koji u našim agroekološkim usevima dominiraju i nanose najveću štetu usevima su pre svega grad i suša sa veoma učestalom frekvencijom ovih štetnih događaja a pored njih veoma često se dešavaju i požari pred ili u vreme žetve useva.

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd nastavlja sa razvojem proizvoda i usluga u oblasti poljoprivrednog osiguranja, namenjenih svim učesnicima u agro lancu osluškujući potrebe svojih klijenata, ali i svih učesnika na tržištu. Baš kao što je svako poljoprivredno gazdinstvo sa svojom proizvodnjom i preradom samo po sebi specifično, tako su i stručnjaci Triglav osiguranja na raspolaganju da svakom klijentu pruže potpunu podršku sa svim jedinstvenim karakteristikama i potrebama.

Teme