Banke

JUBILEJ 20 GODINA RADA KREDITNOG BIROA Moćni serveri „potopljeni“ u ulju štede energiju i do 800.000 evra godišnje

Autor: Danijela Nišavić

Kreditni biro Udruženja banaka Srbije obeležio je 20 godina rada, tokom kojih je u velikoj meri promenio svakodnevnu praksu i banaka i njihovih klijenata. Kreditni biro odnosno njegova infrastruktura i snažni serveri nalaze se u Zelendata centru u Vršcu, a Srbija je 15. zemlja na svetu koja je „potopila“ servere u ulje i na taj način uvela novu tehnologiju data centara. Prednosti ovakvog tipa data centra je ušteda električne energije,  koja kada se uporedi sa vazdušnim hlađenjem kod klasičnih data centara za 1 MW serverske snage dostiže i do 800.000 evra na godišnjem nivou.

Od 2004. godine do danas Kreditni biro je dostavio skoro 60 miliona izveštaja o statusu urednosti bankarskih klijenata. Izveštaj KB može se zatražiti na šalterima svih poslovnih banaka  u Srbiji, a za obradu upita i dobijanje izveštaja potrebno je svega 1 do 2 sekunde.

Kreditni biro UBS predstavlja mehanizam za prikupljanje podataka o novčanim obavezama pravnih i fizičkih lica prema poveriocima i o njihovoj urednosti u izmirivanju tih obaveza. Članice Kreditnog biroa su sve banke koje posluju u Republici Srbiji, sve lizing kompanije, osiguravajuća društva, mobilni operateri, državni fondovi i agencije. Kreditni biro radi po principu reciprociteta što znači da samo članice koje stavljaju na raspolaganje podatke iz svojih baza Kreditnom birou, mogu povlačiti potpune izveštaje za svoje korisnike.

HiTeam, Belit i E-Smart Systems

Tri kompanije HiTeam, Belit i E-Smart Systems, su aplikativno razvijale sistem i pružaju tehnološku podršku i zaslužne su za ažurnost, brzinu i dostupnost servisa Kreditnog biroa, a čiji počeci datiraju od 2002. godine, pre zvaničnog rada aprila 2004.

„Ponosni smo na samo tri manja incidenta koji su se desili za 20 godina postojanja, na 54 institucije koje su bile korisnici, sada je broj manji zbog akvizicija banaka, preko 60 miliona preuzetih izveštaja i više od 20 milijardi generisanih izveštaja. Izveštaji se od pristiglog upita banke dobiju za sekundu do dve i to nas čini najbržim Kreditnim biroom u svetu. Ukazao bih i na još nešto na šta smo ponosni, a to je da je prilikom formiranja Kreditnog biroa i unošenja podataka iz banaka ispravljeno preko 14.500 jedinstvenih matičnih brojeva građana, koji su neispravno generisani ili pogrešno uneti“, kaže Goran Veljović iz E-Smart Systems.

Serveri „potpoljeni“ u ulju

Kreditni biro odnosno njegova infrastruktura i snažni serveri su „potopljeni“ u ulju, a primena nove tehnologije tzv. immersion coooling doprinosi uštedama po pitanju  potrošnje električne energije i troškova izgradnje data centra.

„Ulje nije jestivo, a nije ni otrovno, mineralnog je sastava i najbliže je bebi ulju. Serveri su potopljeni u ulje koje se nalazi u kadama, a samo ulje se menja za sada na 17+ godina, sistemi koji rade već 17 godina još uvek nisu menjali ulje“, ističe Veljović.

Upotreba ulja produžava vek trajanja servera i njegovih komponenti. Samim tim što je server u ulju, nema karakterističnih problema kao što su kondenzacija i vlaga, korozija, vibracije i prašina. Ceo server se ravnomerno hladi, a zahvaljujući ovom sistemu ušteda električne energije za hlađenje je čak 90 odsto u odnosu na klasični.

Prednosti ovakvog tipa data centra je ušteda električne energije, koja kada se uporedi sa vazdušnim hlađenjem kod klasičnih data centara za 1 MW serverske snage dostiže i do 800.000 evra na godišnjem nivou. U skladu sa tim i troškovi održavanja i eksploatacije su takođe umanjeni za 40% do 50% u odnosu na klasične sisteme. A kako izgleda prostor u kome su moćni serveri. Čist, velik. Rigorozna kontrola ulaska u prostor obezbeđuje sigurnost. Kad pogledate u kade vidite puno kablova i sve je u ulju. Zadivljujuće i začuđujuće!

„Sistem KB je specifičan po tome što je svaka banka odgovorna za svoje podatke. Mi podacima bankama prilazimo isključivo kroz autorizovane servise i aplikacije. Nijednog trenutka Kreditni biro nije vlasnik podataka, već je vlasnik Izveštaja koji se generiše na osnovu podataka“, ukazao je Veljović.

Svakodnevni „upadi“ hakera

Prema rečima Gorana Veljovića, zabeleženi su svakodnevni pokušaji hakerskih napada, ali je koncept i samo tehničko rešenje takvo da radi isključivo sa digitalno potpisanim porukama od autorizovanih korisnika i servisa.

„Imamo i posebne uređaje za zaštitu i „filtriranje“ saobraćaja, a u saradnji sa provajderima interneta rešavamo DDOS napade. Naša obaveza je da periodično radimo neophodne testove i na našu sreću nije bilo slučajeva „upada“ u sistem. Svetska statistika govori da se u 70 odsto slučajeva ugrožavanja rada informacionih sistema radi o „unutrašnjoj“ grešci, propustu ili lošoj nameri insajdera. Kako mi nismo imali tako nešto za sve ove godine, to znači da su naši insajderi veoma dobri, to jest da se svi korisnici Kreditnog biroa pridržavaju svih propisanih procedura i da se iste stalno unapređuju. Svesni smo da bi ukoliko dođe  do proboja i odliva informacija iz Kreditnog biroa, on mogao da se „ugasi“ što je slučaj u svetskoj praksi. Mi ga zbog toga čuvamo svih ovih godina. I to odlično“, zaključuje Goran Veljović.

Teme