Obnovljivi izvori energije

POSLUJMO ZELENO EPS postavio prvu solarnu klupu u sportsko-rekreativnom centru u Ubu

„Elektroprivreda Srbije“ AD je u okviru kampanje „Poslujmo zeleno“ postavila prvu solarnu klupu u sportsko-rekreativnom centru u Ubu.

Instalirane solarne ploče omogućavaju efikasno korišćenje energije sunca. Klupa je opremljena USB priključcima za punjenje mobilnih telefona, ima pristup besplatnom internetu, kao i sisteme sa senzorima za temperaturu, vlažnost vazduha, vazdušni pritisak, ambijentalnu buku i praćenje nivoa ugljen-dioksida.

Ovo je prva od osam solarnih klupa koje će EPS u narednom periodu postaviti u gradovima širom Srbije u nameri da, osim podsticanja korišćenja obnovljivih izvora energije, podrži razvoj inovativnih rešenja i čistih tehnologija.

Teme