Banke

Intesa Sanpaolo okončala akviziciju First Bank, udvostručila prisustvo u Rumuniji

Intesa Sanpaolo, međunarodna bankarska grupacija u čijem sklopu posluje Banca Intesa, uspešno je okončala akviziciju rumunske banke First Bank S.A. od američkog privatnog investicionog fonda J.C. Flowers & Co.

Nakon potpisivanja sporazuma 28. oktobra 2023. godine između Intesa Sanpaolo S.p.A. i JCF Tiger Holdings S.A.R.L., glavnog akcionara First Bank S.A., o kupovini 99,980513% akcija First Bank S.A., i dobijanja svih potrebnih odobrenja nadležnih regulatornih organa, Intesa Sanpaolo je sada finalizovala akviziciju First Bank.

Akvizicija First Bank omogućava Intesa Sanpaolo da više nego udvostruči svoje prisustvo u Rumuniji, gde posluje od 1996. godine putem Intesa Sanpaolo Bank Romania. Akvizicija značajno pojačava konkurentsku poziciju Intesa Sanpaolo Grupe na lokalnom tržištu, koja se sada nalazi među 10 najvećih banaka u Rumuniji.

Udruživanjem snaga, Intesa Sanpaolo Bank Romania i First Bank sada zajedno imaju ukupnu aktivu od oko 3,2 milijarde evra, uslužuju oko 143.000 klijenata i zapošljavaju više od 1.500 ljudi.

Akvizicija First Bank će fizičkim i pravnim licima u Rumuniji obezbediti proširenu mrežu ekspozitura i bankomata, uz naprednu platformu za digitalne i usluge na daljinu, unapređujući efikasnost usluge i poslovanja. Proširena ponuda visokokvalitetnih finansijskih usluga – od svakodnevnih bankarskih usluga do finansijskih proizvoda, od osiguranja do investicionih i savetodavnih usluga – ispuniće očekivanja čak i najzahtevnijih klijenata u svim starosnim i platnim kategorijama.

First Bank i Intesa Sanpaolo Bank Romania su deo Divizije međunarodnih banaka članica Grupe, ključnog igrača u Centralnom i Istočnoevropskom regionu, koji nudi svoje usluge stanovništvu, pravnim licima i malim i srednjim preduzećima.

Marco Elio Rottigni, direktor Divizije međunarodnih banaka članica, je izjavio: „Želimo toplu dobrodošlicu zaposlenima i klijentima First Bank u Intesa Sanpaolo Grupu, jednu od najvećih i najsnažnijih evropskih bankarskih grupacija. Jačanje našeg prisustva u Rumuniji će podstaći italijanske i strane investicije u zemlji, ojačati trgovinu i podržati internacionalizaciju malih i srednjih preduzeća. Naš rast će stimulisati inovacije u sektoru, od čega će imati koristi građani i privreda.”

Pojačano prisustvo Intesa Sanpaolo Grupe u Rumuniji doprineće ekonomskom razvoju zemlje kroz povećanje investicija i podršku preduzećima, koja će imati na raspolaganju usluge koje podržavaju međunarodnu ekspanziju i specijalizovane savete za ESG tranzicije. Klijenti u Rumuniji će takođe dobiti pristup proizvodima i uslugama koje Intesa Sanpaolo Grupa nudi širom sveta.

Kao vodeća bankarska grupa u Italiji, Intesa Sanpaolo je u jedinstvenoj poziciji da podstakne jačanje poslovnih veza i sinergiju između Italije i Rumunije – zemlje u kojoj posluju mnoge italijanske kompanije koje igraju vodeću ulogu u ključnim industrijama.

First Bank se pridružuje Intesa Sanpaolo Grupi, jednom od evropskih bankarskih lidera, koji upravlja sa više od 1,3 biliona evra finansijske imovine klijenata i nalazi se na trećem mestu po tržišnoj kapitalizaciji među bankama evrozone. Diversifikovani i otporni poslovni model Intesa Sanpaolo Grupe izdvaja se po svom fokusu na upravljanje imovinom i njenu zaštitu, uz snažna ulaganja u tehnologiju i inovacije. Krajem 2023. godine, Grupa je imala 20,8 miliona klijenata i 94.400 zaposlenih u Italiji i inostranstvu, sa ukupnom aktivom od preko 964 milijarde evra i neto prihodom od 7,7 milijardi evra.

Snažni finansijski učinak Intesa Sanpaolo Grupe omogućava značajno kreiranje vrednosti za sve zainteresovane strane i podržava njenu snažnu ESG posvećenost, uz vodeću poziciju u svetu po pitanju društvenog uticaja i snažan fokus na borbu protiv klimatskih promena. Divizija međunarodnih banaka članica (ISBD) značajno doprinosi profitabilnosti Intesa Sanpaolo Grupe i čini gotovo 14% neto prihoda Grupe u prvom kvartalu 2024. godine. ISBD posluje na tri kontinenta, sa poslovnim bankama u 12 zemalja (CIE i Egipat), kao i kompanijom za upravljanje imovinom u Kini. Ova široka mreža trenutno uslužuje 7,2 miliona klijenata u gotovo 900 filijala

Teme