Berza

IZVEŠTAJ PRODUKTNE BERZE od 24. do 28. juna Najviše se trgovalo kukuruzom ponder cena 20,82 dinara za kilogram, pad u odnosu na prošlu nedelju od 0,83%

Foto: Danijela Nišavić

U nedelji za nama zaključen je prvi SPOT ugovor za novi rod pšenice, a dominantna kultura u trgovanju bio je kukuruz. Preko Produktne berze ukupno je prometovano 4.090,00 tona robe, finansijske vrednosti 98.920.700,00 dinara. Tržište kukuruza zabeležilo je najviše aktivnosti ove nedelje, te je kukuruz bio dominantna kultura u trgovanju, čineći čak 77% ukupnog nedeljnog prometa.


Sedmica je počela mirno, pri čemu je ponuda bila veća od tražnje. Od sredine nedelje došlo je do povećanja aktivnosti na strani ponude, ali je tražnja za kukuruzom i dalje ostala slaba. Kukuruz je prometovan u cenovnom rasponu od 18,60 do 19,00 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od analize na aflatoksin. Ponder cena iznosila je 18,93 din/kg bez PDV-a (20,82 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodnu sedmicu zabeležen je negativan trend cene od 0,83%.


Na tržištu pšenice tokom prvog radnog dana zaključen je i prvi SPOT ugovor za pšenicu rod 2024. godine. Sredinom sedmice došlo je do povećanja aktivnosti na strani ponude, ali je tokom čitave nedelje bio primetan cenovni raskorak izmeđ
ponude i tražnje koji je otežavao zaključenje berzanskih ugovora. Pšenica rod 2024. godine prometovana je u cenovnom rasponu od 20,50 do 21,50 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta i pariteta, pri čemu je primetan biopad cene kako je nedelja odmicala. Ponder cena iznosila je 21,00 din/kg bez PDV- a (23,10 din/kg sa PDV-om). U ukupnom obimu prometa pšenica je ove nedelje učestvovala sa 12% udela.


    Na tržištu soje početkom nedelje primetna je bila slaba aktivnost, dok je tražnja bila na nižem cenovnom nivou od ponude, da bi od sredine sedmice došlo do gotovo potpunog izostanka aktivnosti. Zaključen je jedan berzanski ugovor za sojino zrno po ceni od 63,00 din/kg bez PDV-a (69,30 din/kg sa PDV-om) u obračun kvaliteta, te je to ujedno bila i ponder cena. U odnosu na poslednji
    upoređujući podatak, primetan je cenovni pad od 3,82%.


    Na tržištu stočnog ječma došlo je do pada aktivnosti u odnosu na prethodne dve sedmice. Zaključen je jedan berzanski ugovor za stočni ječam sa hektolitarskom masom 60kg po ceni od 17,20 din/kg bez PDV-a. Kada je u pitanju uljana repica, na tržištu je bilo dosta interesovanja. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 49,75 do 50,81 din/kg bez PDV-a (425 do 434 €/t bez PDV-a). Zaključen je i jedan berzanski ugovor na paritetu CPT luka po ceni od 51,16 din/kg bez PDV-a (437 €/t bez PDV-a). Uljana repica je činila 9% ovonedeljnog prometa.

    Od ostalih roba, u ponudi se ove sedmice našlo i stočno brašno u pakovanju 30/1 po ceni od 12,00 do 12,30 din/kg bez PDV-a, kao i raž po ceni od 26,00 din/kg bez PDV-a, ali do trgovanja nije došlo.

    Teme