Berza

IZVEŠTAJ PRODUKTNE BERZE od 1. do 5. jula Najviše se trgovalo pšenicom

Fruška gora Foto: Danijela Nišavić

Proteklu nedelju na Produktnoj berzi karakterisao je pad aktivnosti na tržištu kukuruza, dok je pšenica posle dužeg vremena preuzela primat u trgovanju. Kada su u pitanju svi primarni poljoprivredni proizvodi negativan trend cene nastavio se i ove nedelje. Statistički posmatrano, promet je bio veći za 5,26% u odnosu na nedelju dana ranije, pri čemu je prometovano 4.305,00 tona robe ukupne finansijske vrednosti 126.245.600,00 dinara.

Za razliku od prethodne nedelje, kada je kukuruz bio dominantna kultura u trgovanju i kada je prometovano 3.230,00 tona ove robe, ove sedmice došlo je do pada aktivnosti. Prometovano je ukupno 275,00 tona kukuruza, čak 91,49% manje u odnosu na sedam dana ranije. Tokom čitave sedmice ponuda je bila povećana u odnosu na tražnju, da bi tek krajem nedelje došlo do smanjenja ponude. Cena kukuruza beležila je pad kako je nedelja odmicala, a njime se trgovalo u cenovnom rasponu od 17,50 do 18,80 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od analize na aflatoksin. Ponder cena iznosila je 18,07 din/kg bez PDV-a (19,88 din/kg sa PDVom), te je statistički cena bila niža u odnosu na prošlonedeljnu za 4,51%. U ponudi se ove sedmice našao i kukuruz novog roda sa analizom na aflatoksin do 20 ppb po ceni od 17,00 din/kg bez PDV-a. U ukupnom obimu prometa kukuruz je učestvovao sa 6% udela.

Najveći količinski promet ove sedmice zabeležen je na tržištu pšenice, gde je pšenica novog roda činila 72% ukupnog nedeljnog prometa. Tražnja je tokom sedmice mahom bila nešto slabija od ponude, osim u sredu kada je slabija bila ponuda. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 20,50 do 21,00 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta i pariteta. Ponder cena iznosila je 20,90 din/kg bez PDV-a (22,99 din/kg sa PDV-om), te je primetan negativni trend cene od 0,48% u odnosu na prethodnu nedelju. Pšenica je prometovana i na paritetu CPT kupac po ceni od 21,00 din/kg bez PDV-a, a zaključen je i jedan berzanski ugovor za stočnu pšenicu sa hektolitarskom masom 73kg po ceni od 20,00 din/kg bez PDV-a.


Na tržištu soje ni ove sedmice nije bilo značajnijih promena, a aktivnost je bila tek blago povećana u odnosu na prethodnu nedelju. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 61,80 do 62,00 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta. Ponder cena iznosila je 61,90 din/kg bez PDV-a (68,09 din/kg sa PDV-om), te je u odnosu na prethodnu nedelju primetan pad cene od 1,75%.


Kada je u pitanju uljana repica, ove nedelje primetna je bila nešto slabija ponuda. Realizacije preko Produktne berze ostvarene su u cenovnom rasponu od 50,91 do 52,20 din/kg bez PDV-a (435 do 446 €/t bez PDV-a). Zaključen je i jedan berzanski
ugovor na paritetu CPT kupac po ceni od 51,97 din/kg bez PDV-a (444 €/t bez PDVa).

Na tržištu stočnog ječma primetan je znatan pad aktivnosti u odnosu na početak žetve. I ponuda i tražnja su tokom sedmice bile slabe i usmerene na manje količine, što se manifestovalo kroz izostanak zaključenja berzanskih ugovora.
Od ostalih roba, u toku sedmice se trgovalo i suncokretovom sačmom sa 33% proteina po ceni od 29,00 din/kg bez PDV-a. U ponudi se našla i raž po ceni od 23,00 din/kg bez PDV-a, ali do trgovanja ovom robom nije došlo.

Teme