Berza

PRODUKTNA BERZA Prezentacija na temu IPARD programa u sektoru žitarica i industrijskog bilja, novi uslovi konkurisanja

Požnjeveno žito i polja kukuruza u Sremu Foto: Danijela Nišavić

Produktna berza nastavlja sa praksom organizovanja edukacija, info kampanja, rešavanja pitanja od zajedničkog interesa članova Produktne berze. Pozivamo Vas da učestvujete na prezentaciji na temu IPARD programa u sektoru žitarica i industrijskog bilja, sa posebnim akcentom na sektor žitarica i industrijskog bilja. Prezentacija će se održati online 18. jula 2024. godine sa početkom u 13.00 do 14:30 časova, koja se organizuje u saradnji sa Institutom za ekonomiku poljoprivrede Beograd i Odeljenjem za upravljanje IPARD programom- Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.

S obzirom da se sektor žitarica i industrijskog bilja po prvi put uključuje u Meru 3 IPARD programa članovi Produktne berze Novi Sad su inicirali potrebu za upoznavanjem sa novim uslovima konkurisanja.

Molimo Vas da nam i nadalje dostavljate svoje predloge za edukacijama, informisanjem i rešavanjem pitanja od zajedničkog interesa.

Prijave za učešće na: office@proberza.co.rs

#Poljoprivreda #Edukacija #IPARD #Žitarice #IndustrijskoBilje #ProduktnaBerza #InstitutZaEkonomikuPoljoprivrede #MinistarstvoPoljoprivrede #OnlinePrezentacija

Teme