Vlada Srbije usvojila je više izmenjenih uredbi iz oblasti poljoprivrede, koje su usklađene sa rebalansom budžeta za 2023. godinu. Usvajanjem tih izmena omogućen je nastavak isplate davanja po hektaru, premija za mleko i podsticaja za kvalitetna...

Više

Teme