Banke

Fič je potvrdio rejting SBERBANKE Europe na nivou „BBB-„

Uprkos ozbiljnim izazovima za bankarski sektor u pogledu okvirnih uslova poslovanja usled pandemije korona virusa, međunarodna agencija za dodelu kreditnog rejtinga Fič (Fitch) potvrdila je dugoročni rejting ispunjavanja finansijskih obaveza (Long Term Issuer Rating) Sberbank Europe na nivou “BBB-“, sa stabilnim izgledima. Samostalni rejting održivosti (Viability Rating) takođe je potvrđen na nivou “bb-“.

Glavni pokretači za potvrđivanje kreditnog rejtinga su racionalni kapacitet kreditnog profila Sberbank Europe, koji je sposoban da podnese rizike koji proističu iz ekonomskih implikacija pandemije korona virusa, kao i snažna podrška Sberbank Rusije. Najnovija procena agencije Fič oslikava i veće izazove okruženja za bankarske sektore u kojima posluje Sberbank Europe AG.

Agencija Fič je istakla solidnu kapitalizaciju, stabilnu bazu finansiranja i dobru likvidnost Sberbank Europe, kao i smanjenje rizika koncentracije i oslanjanja na velike izvore finansiranja.

Sonja Sarkozi (Sonja Sarközi), predsednica Izvršnog odbora (CEO) Sberbank Europe AG, napominje: „Potvrđivanje našeg rejtinga vidimo kao potvrdu da Sberbank Europe dokazuje svoju održivost čak i u nestabilnim tržišnim uslovima. Strateške promene sa novim proizvodima i uslugama su uspešno apsorbovane na tržištima.“

Najnoviji rejtinzi agencije Fič za Sberbank Europe AG:
Dugoročni IDR: potvrđen na “BBB-“; Izgledi: Stabilni
Kratkoročni IDR: potvrđen na “F3”
Rejting održivosti: potvrđen na “bb-“
Rejting podrške grupe: potvrđen na “2”

Teme