Berza

IZVEŠTAJ PRODUKTNE BERZE od 17. do 21. avgusta Prodate prve tone ovogodišnjeg kukuruza cena od 18,50 do 19,50 za kilogram

Foto: Pixabay

Najvažnija vest sa Produktne berze protekle nedelje su prvi kupoprodajni ugovori kukuruza novog roda u količini od 625 tona. Zaključena cena se kretala u cenovnom opsegu od 18,50 din/kg do 19,50 din/kg bez PDV-a (od 20,35 din/kg do 21,45 din/kg sa PDV-om), za robu koja se odnosila na SPOT trgovanje. Ni ova godina nije izuzetak ovog nepisanog pravila da se kukuruzom novog roda trgovalo u avgustu. Razlozi za ovim neuobičajenim dešavanjima na tržištu pronalazimo u malim zalihama i nedostatku ponude kukuruza starog roda.

Zanimljivo je istaći da se terminsket tražnje kukuruza roda 2020. godine kreću na cenovnom nivou od 14,45 din/kg bez PDV-a, na paritetu CPT Dunavske luke sa isporukom robe septembar/oktobar. Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 1.650 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 38.403.750,00 dinara. Kukuruz rod 2019. godine je prometovan u cenovnom rasponu od 19,50 din/kg do 20,00 din/kg bez PDV-a (od 21,45 din/kg do 22,00 din/kg sa PDV-om), što je najviša postignuta ovosezonska cena. Statistički kada uporedimo cenu kukuruza u istom periodu prošle godine, cena je viša za 34,01%.

Slaba tražnja za pšenicom


Pšenica treću nedelju beleži odsustvo iz trgovanja na robno-berzanskom tržištu. Ponuda se kretala od 17,80 din/kg do 18,50 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta i pariteta. Slab izvoz i slaba tražnja mlinara za ovom žitaricom dovela je do potpune pasivnosti na tržištu.
Sojino zrno je realizovano u cenovnom rasponu od 41,50 din/kg do 42,20 din/kg bez PDV-a (45,65 din/kg do 46,42 din/kg sa PDV-om), što je jasan pokazatelj pada cene ove uljarice za 1,87%. Terminska tražnja soje novi rod na paritetu CPT luka sa isporukom robe u oktobru kretala se po ceni od 330 €/t u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja po srednjem kursu NBS.

Nema tražnje ni za suncokretom


Žetva suncokreta je praktično na samom početku. Ponuda se kretala od 296 €/t do 300 €/t bez PDV-a u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja po srednjem kursu NBS. Međutim, tražnje pod ovim uslovima ponude nije bilo.

Teme