Banke

Posebna ponuda agrar kredita za obrtna sredstva Komercijalne banke, članice NLB grupe

Foto: Promo

U susret prolećnoj setvi, kao i za druge potrebe finansiranja u poljoprivredi, Komercijalna banka, članica NLB grupe, pripremila je posebnu ponudu agrar kredita, koje prati brza i jednostvna procedura odobravanja.

Rok otplate ovih kredita je do 36 meseci, bez troškova naknade za obradu kredita i naknade za prevremenu otplatu kredita, sa mogućnošću otplate u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim ili godišnjim anuitetima.

Krediti iz posebne ponude odobravaju se za finansiranje repromaterijala, pogonskog goriva, životinja i hrane za tov, zakupa zemljišta, održavanje opreme, mehanizacije i objekata, finansiranje tekuće likvidnosti, refinansiranje sopstvenih ulaganja ili refinansiranje kredita u drugim bankama.

Ponuda važi do 30. aprila 2021. godine, a sve informacije zainteresovni klijenti mogu da dobiju putem email adrese krediti.poljoprivreda@kombank.com ili u jednoj od specijalizovanih ekspozitura za rad sa poljoprivredom, čiji spisak je dostupan na sajtu Banke www.kombank.com.

Teme