Banke

Udruženje banaka Srbije: Autentično tumačenje Narodne skupštine – rešenje u korist građana, privrede i banaka

Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Foto: TANJUG/ Sava Radovanović

Najavu donošenja Autentičnog tumačenja Narodne skupštine Republike Srbije, Udruženje banaka vidi kao stavljanje tačke na višegodišnje sporenje oko opravdanosti bankarskih  naknada, a koje je postalo ozbiljna pretnja stabilnosti finansijskog sistema, postignutom nivou makroekonomskog razvoja, a samim tim i standardu i interesima svih građana Srbije. 

Banke u Srbiji od samog početka su na stanovištu da su naknade za troškove obrade kredita i  druge usluge u potpunosti u skladu sa zakonom i u tumačenju Narodne skupštine vidimo  potvrdu ispravnosti tog stava. Autentičnim tumačenjem poslovanje banaka u Srbiji vraća se u  okvire pravne države i sigurnosti investicija, što Srbiju konačno oslobađa pozicije da je jedina  zemlja u regionu i šire u kojoj se na sudu rešava pitanje naknada. 

Autentično tumačenje doneće direktnu korist građanima i privredi Republike Srbije. Ta korist  je, pre svega, u veoma povoljnim uslovima kreditiranja, koji su omogućeni ranije  postignutom stabilnošću i likvidnošću bankarskog sistema. Kao što smo više puta  upozoravali, ta sigurnost, kao i poverenje između banaka i klijenata, ozbiljno su uzdrmani  talasom tužbi, koji je generisan i podržan od određenih interesnih grupa. 

Verujemo da će upravo te interesne grupe biti najoštriji protivnici Autentičnog tumačenja, jer  se trajnim rešavanjem ovog pitanja ugrožava njihov interes, koji se meri u milionima, ili  desetinama miliona evra. Podsećamo da je prema dosadašnjoj praksi na svaki dosuđeni dinar  u korist klijenta, čak 24 puta više dosuđivano u korist trećih lica, a koja su podrška kampanji  protiv banaka i pokretanju talasa sudskih procesa. Ukidanjem masovnih procesa na gubitku je  samo ta interesna grupa, dok su na dobitku i klijenti i banke, koji mogu da se vrate  obnavljanju međusobnog poverenja i daljem poboljšanju uslova za sve korisnike bankarskih  usluga u Srbiji. 

Iako su same pretrpele značajne finansijske gubitke zbog talasa tužbi zbog naknada, banke u  Srbiji izražavaju spremnost da još jednom pokažu dobru volju, time što neće osporavati do  sada donete presude u korist klijenata i neće tražiti povraćaj isplaćenih troškova, na šta bi, po  osnovu Autentičnog tumačenja Narodne skupštine, imale pravo.

Teme