Info

PRIVREDNICI OPTIMISTI Očekuje se rast prometa, izvoza i zaposlenosti

Foto: Pixabay.com

Privrednici u Srbiji optimistično gledaju na privredna kretanja u trećem tromesečju 2021. godine očekujući rast prometa i izvoza, kao i stabilna ulaganja i zaposlenost, pokazala je julska anketa Privredne komore Srbije (PKS) o poslovnoj aktivnosti u drugom i očekivanjima u trećem kvartalu tekuće godine.

Rezultati pokazuju da je više od polovine ispitanika u drugom kvartalu ostvarilo rast prometa, skoro trećina je imala isti nivo u odnosu na prethodni, dok je kod svega 15 odsto anketiranih promet smanjen. U trećem kvartalu,  čak 85 procenata očekuje isti ili veći promet u poređenju sa realizacijom u drugom kvartalu. Privrednici pokazuju izraženi optimizam za naredni kvartal i u pogledu kretanja izvoza – 39 odsto očekuje rast, a 48 procenata nepromenjenu izvoznu aktivnost u odnosu na prethodni kvartal.

U drugom kvartalu 2021. godine, investiralo je 48 odsto  anketiranih kompanija. U poređenju sa realizovanim investicijama u prethodnom kvartalu, 91 procenat firmi je ostvarilo isti ili povećan  nivo investicija. Očekivanja privrednika za treći kvartal takođe su pozitivna: čak 84 odsto ispitanika planira isti ili veći obim investicija najviše u opremu, građevinske objekte i zemljište.

Zaposlenost je stabilna, u periodu zdravstvene i ekonomske krize sačuvana su radna mesta i poslovna zajednica ne očekuje smanjenje broja radnika u trećem kvartalu.

Najveći deo anketiranih privrednih subjekata u drugom kvartalu 2021. godine iskoristio je kapacitete između 50 i 80 procenata, a ono što može da bude izazov na srednji rok jeste problem likvidnosti. Prema istraživanju PKS, 48 procenata anketiranih kompanija ukazalo je na nedostatak sredstava za optimalno finansiranje poslovanja, a problem likvidnosti očekivano najizraženiji je u oblasti turizma i ugostiteljstva.

U prvoj polovini 2021. godine nastavljen je, ali i intenziviran proces ekonomskog oporavka Srbije, započet u drugoj polovini prethodne godine. Inicijalna projekcija NBS za 2021. godinu je  rast BDP-a od oko 6,0% i sudeći prema intenzitetu privrednog razvoja u prvoj polovini tekuće godine, ova projekcija će najverovatnije biti dostignuta. Tome u prilog govore i projekcije međunarodnih finansijskih institucija poput MMF, Svetske banke, EBRD itd, koje su na početku godine bile znatno pesimističnije u svojim procenama, da bi ubrzo zatim korigovale naviše svoje prvobitne projekcije. Polovinom tekuće godine, gotovo sve pomenute institucije svrstale su Srbiju u kategoriju zemalja koje će u tekućoj godini zabeležiti rast privredne aktivnosti u intervalu 5-6%.

Anketa je rađena na uzorku od 1.385 privrednih subjekata koji su u julu zapošljavali oko 290.000 radnika, a u drugom tromesečju ostvarili izvoz vredan 3,1 milijardu evra. Petina anketiranih je sa stranim osnivačkim kapitalom. 

Teme