Foto: Promo
Banke

EUROBANKA m-Banking jednostavan transfer novca

Eurobank je prva na tržištu Srbije u svoj m-Banking portfolio uvrstila uslugu koja na brz i jednostavan način omogućava instant transfer sredstava. Zahvaljujući opciji „Prenesi”, koja je razvijena u saradnji sa Narodnom bankom Srbije, potrebno je samo u mobilnu aplikaciju uneti broj mobilnog telefona osobe kojoj se sredstva šalju ili izabrati broj iz imenika, kao i iznos. Jedini preduslov je da osoba kojoj se šalje novac bude registrovana za ovu uslugu, što je takođe moguće uraditi u samoj m-Banking aplikaciji.

Kontinuirani razvoj m-Banking usluga deo je dugoročne strategije Banke da uz stalno uvođenje inovacija ostanemo banka prvog izbora za klijente. Digitalni kanali su dominantni za obavljanje svakodnevnih transakcija, a usluga Prenesi predstavlja korak dalje u pojednostavljivanju bankarskih poslova i unapređenju korisničkog iskustva”, izjavio je Dušan Mihailović, član Izvršnog odbora Eurobank.

Osim instant prenosa sredstava, putem usluge „Prenesi“ od sada je moguće u aplikaciji mobilnog bankarstva promeniti broj mobilnog telefona i e-mail adresu. Ova izmena će se preneti na sve elektronske servise u Banci, tako da nema potrebe za odlaskom u ekspozituru radi promene ovih podataka.

Teme