Osiguranje

Uz novu Kasko polisu kod Milenijum osiguranja specijalni poklon

Na beogradskom sajmu automobila Eco BG Car Show 07, koji se održava na Beogradskom sajmu od 12. do 15. maja 2022. godine, jedan od učesnika u Hali 1 je Milenijum osiguranje a.d.o.

Svakog vozača koji za vreme trajanja Sajma automobila ugovori novu Kasko polisu kod Milenijum osiguranja, očekuje specijalan poklon – protivpožarni aparat za vozilo ili mini kompresor za gume.

Milenijum osiguranje je jedan od lidera na tržištu polisa osiguranja od autoodgovornosti i na ovaj način želimo da naglasimo koliko je za nas važna bezbednost vozača i doprinesemo da svi budu sigurniji na putevima.

Pored kasko osiguranja, koje je jedini put do potpunog osiguranja vozila i pokriva brojne rizike koji nisu obuhvaćeni obaveznim osiguranjem od autoodgovornosti, na štandu Milenijum osiguranja će moči da se ugovor i polisa Paket 5+.

Paket 5 + pokriva pet najčešćih rizika u toku vožnje, kojom su obuhvaćeni ne samo vozilo, već i putnici, poput osiguranja lica u putničkim vozilima od posledica nesrećnog slučaja ili nezgode, osiguranje od loma stakala na vozilu, pokriće troškova pomoći na putu vlasnicima vozila, osiguranje putničkih vozila usled prirodnih rizika i zamensko vozilo, ukoliko usled kvara ili nezgode na putu vaš automobil više ne bude u voznom stanju.

Štand Milenijum osiguranja na Sajmu automobila biće brendiran u znaku kasko osiguranja i Paketa 5 +.

Teme