Banke

PRIZNANJE FINANCE CENTRAL EUROPE Banca Intesa najbolja banka u Srbiji u 2022. godini

Foto: Promo

Banca Intesa je po osmi put, treću godinu zaredom, nagrađena priznanjem „Banka godine u Srbiji’’ koje tradicionalno dodeljuje renomirani finansijski časopis Finance Central Europe, dok je Draginja Đurić, predsednik Upravnog odbora Banca Intesa i savetnik direktora Divizije internacionalnih banaka članica Intesa Sanpaolo grupe za CEE oblast – Hrvatsku, Slovačku i Srbiju, i ove godine proglašena za najboljeg bankara jugoistočne Evrope i Srbije.

Pored nagrade za najbolju banku na tržištu Srbije u 2022. godini, koja joj je dodeljena na osnovu analize ukupnog poslovanja, sa posebnim fokusom na stope prinosa na aktivu i kapital (ROA i ROE), Banca Intesa je dobila i priznanja za najbolju banku u Srbiji u 2022. godini u pogledu aktive, kapitala i bruto dobiti.

„Čast nam je što je časopis Finance Central Europe i ovoga puta prepoznao poslovni uspeh koji je Banca Intesa ostvarila i u visoko konkurentnom i izrazito složenom tržišnom okruženju. I u takvim okolnostima, nastavili smo rad na uvođenju inovacija i unapređenju ukupnog poslovnog modela, što nam je omogućilo da budemo agilniji i relevantniji i klijentima pružimo još naprednije iskustvo u interakciji sa bankom. Digitalna transformacija i u narednom periodu ostaje naš ključni prioritet kako bismo bili uspešna, inovativna i održiva banka za budućnost koja će na još adekvatniji način odgovoriti na rastuće potrebe klijenata“, izjavio je Darko Popović, predsednik Izvršnog odbora Banca Intesa.

Magazin Finance Central Europe prepoznao je po osmi put, treću godinu zaredom, i profesionalni doprinos Draginje Đurić razvoju i napretku bankarskog sektora i dodelio joj nagrade za bankara godine jugoistočne Evrope i Srbije.

„Ukazana priznanja vidim kao potvrdu ne samo ličnog doprinosa ostvarenju poslovnih ciljeva Banca Intesa i daljem razvoju finansijskog tržišta, već i izuzetne posvećenosti celokupnog profesionalnog tima banke i velike podrške matične Grupe, na čemu im ovom prilikom zahvaljujem. Rad na sveobuhvatnoj promeni našeg poslovnog modela sa fokusom na potrebe, iskustvo i zadovoljstvo klijenta, uz dalju diversifikaciju ponude, omogućio nam je da još jednom potvrdimo lidersku poziciju i ostanemo stabilna potpora privredi, građanima i celokupnoj društvenoj zajednici“, izjavila je Draginja Đurić.

Banca Intesa, članica međunarodne bankarske grupe Intesa Sanpaolo, je vodeća banka na tržištu Srbije prema ukupnoj aktivi, kapitalu i depozitima klijenata. Banka posluje sa 1,37 miliona klijenata u segmentu građana i privrede, kojima nudi inovativne proizvode, uslugu najvišeg kvaliteta i jedinstveni spoj razvijene poslovne mreže i digitalnih servisa.

Časopis Finance Central Europe predstavlja važan izvor finansijskih i poslovnih informacija sa tržišta centralne i istočne Evrope. Magazin svake godine bira najuspešnije bankare i banke u 13 zemalja jugoistočne Evrope i priprema godišnje liste banaka prema najvažnijim pokazateljima poslovanja.

Teme