Info

Budžet 2023. za poljoprivredu 79,7 milijardi dinara

Budžet Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2023. godinu je rekordan i iznosi 79,7 milijardi dinara, a najveći deo sredstava je namenjen unapređenju proizvodnje i stabilnosti dohotka proizvođača.

„Iznos ukupnih subvencija u poljoprivredi sa svim izvorima finansiranja je 68,7 milijardi dinara, što iznosi 87 % budžeta ministarstva za 2023. godinu i 35% ukupnih subvencija Srbije“, navedeno je u saopštenju.


Pored direktnih plaćanja za koje je namenjeno 46,9 milijardi dinara, za mere ruralnog razvoja izdvojeno je osam milijardi dinara, za IPARD – 6,3 milijarde dinara, za Projekat tržišno orijentisane poljoprivrede koji ministarstvo poljoprivrede sprovodi sa Svetskom bankom – 2,2 milijarde dinara.

Mere direktnih plaćanja koje se dodeljuju proizvodjačima, uključuju mere podrške za premiju za mleko, podsticaje za biljnu i stočarsku proizvodnju i realizaciju regresa.

Pored isplate subvencija, nastaviće se i sa ulaganjima u uređenje vodotokova i zaštitu od štetnog dejstva voda (deo upravljanja vodama se finansira preko JVP Srbijavode) u iznosu od 1,93 milijardi dinara.

U 2023. godini biće nastavljena i realizacija projekata za elektrifikaciju polja, izgradnju i rekonstrukciju sistema za navodnjavanje, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda…

Radiće se i na, kako je navedeno, digitalizaciji i uvođenju sistema e-Agrar, koji će u sebi integrisati funkcije Centralnog informacionog sistema i Pisarnice i dodatno će ubrzati obradu zahteva stvarajući uslove da se svi predmeti koji se prime u toku godine u istoj godini i isplate.

Teme