Banke

BANCA INTESA UČESNICA „S.A.V.E. AMBASSADORS“ programa namenjenog srednjoškolcima iz osam evropskih zemalja

Banca Intesa podržala je S.A.V.E. ambassadors, internacionalni program namenjen učenicima srednjih škola, uzrasta od 16 do 18 godina, koji se u organizaciji FLITIN – Međunarodne mreže za finansijsku pismenost Intesa Sanpaolo grupe sprovodi u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Egiptu, Mađarskoj, Moldaviji, Rumuniji i Srbiji. U pitanju je prvi projekat Intesa Sanpaolo grupe koji se zajednički realizuje u zemljama banaka članica koje su zainteresovane da srednjoškolce aktivno uključe u razvoj pristupa koji će doprineti ostvarenju ciljeva ekonomske i ekološke održivosti.

Ova inicijativa zasnovana je na sadržaju virtuelnog obilaskaMuzeja štednje u Torinu S.A.V.E. (www.savetour.it) i ima za cilj da mladima približi teme održivosti, cirkularne ekonomije, društvene inkluzije i značaja finansijskog obrazovanja.

Takmičenje u kom je na lokalnom nivou učestvovalo preko 120 srednjoškolaca, Banca Intesa sprovela je u saradnji sa organizacijom Junior Achivement Serbia.

Nakon uvodnog predavanja koje su održali FLITIN predavači, učesnici su imali zadatak da istraže ekološke i društvene probleme u svojim gradovima, kao i da daju predloge za njihovo rešavanje. Kroz saradnju sa lokalnom samoupravom, udruženjima i preduzećima koja posluju u zajednici, kao i, kada je to bilo moguće, diskusije sa građanima, došli su do rezultata koje su uz predloge za prevazilaženje barem jednog od identifikovanih problema u okviru svog projektnog rada predstavili lokalnom žiriju koji su činili direktori nekoliko organizacionih delova, kao i član Izvršnog odbora i direktor za upravljanje rizicima Banca Intesa, Đorđe Stojanovski.

Nakon pažljivog razmatranja projekata čak 19 prijavljenih timova iz ukupno 11 škola i 10 gradova, prvo mesto zauzele su učenice iz Medicinske škole Čačak sa idejom „SPF TrafficLights“ i time izborile priliku da je, uz predstavnike timova preostalih sedam zemalja, prezentuju i na finalnom, onlajn događaju održanom 31.1.2023. u 15č.

Tom prilikom, odlukom međunarodnog žirija na čijem je čelu bio Đan Marija Gros Pjetro, predsednik Upravnog odbora Intesa Sanpaolo, a članovi Marko Elio Rotini, direktor Divizije međunarodnih banaka članica Intesa Sanpaolo Grupe, Luisa Fereira, direktorka socijalnog programa EIB instituta i Đovana Paladino, direktorka i kuratorka Muzeja štednje u Torinu https://www.museodelrisparmio.it/home-en/, proglašena su tri najbolja projekta.

Prvoplasirani tim nagrađen je poklonom u vidu 30 stabala od kojih će biti zasađena šuma u zemlji u razvoju, koja će moći da se geolocira i čiji će napredak moći da se prati pomoću posebne aplikacije. Nagrada za drugoplasirani i trećeplasirani tim je usvajanje 20 polarnih medveda i 10 ugroženih morskih kornjača u saradnji sa Svetskom fondacijom za prirodu WWF.

 „Pokretanje ovog konkursa zasnovano je na ideji o podizanju svesti o pitanjima od velikog značaja za budućnost novih generacija iz osam država koje se kulturno i ekonomski razlikuju. Inicijativa koju promoviše FLITIN ima za cilj da pomogne tinejdžerima da razumeju složenost izbora koje donose u pogledu ekološke održivosti, njihovih ekonomskih implikacija, kao i prilika za inkluziju i smanjenje nejednakosti izazavanih problemima te vrste,“ rekla je Đovana Paladino, direktorka i kuratorka Muzeja štednje.

FLITIN (Međunarodna mreža za finansijsku pismenost) je mreža ambasadora Intesa Sanpaolo čiji je cilj da unapredi finansijsko obrazovanje u Italiji, kao i državama u kojima posluju banke članice Grupe: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Egiptu, Češkoj, Mađarskoj, Moldaviji, Rumuniji, Srbiji, Slovačkoj, Sloveniji i Ukrajini. Njene aktivnosti usmerene su na razmenu znanja, veština, metodologija, alata, resursa i iskustava u oblasti finansijskog obrazovanja, sa jedinstvenim opštim ciljem povećanja nivoa finansijske i ekonomske pismenosti građana, vodeći se visokim standardima kvaliteta i u skladu sa smernicama Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD).

Teme