Stočarstvo

Do sada od 2.255 gazdinstava sa teritorija 47 opština potvrđeno 4.238 slučajeva afričke kuge PRIORITET sprečavanje novih pojava bolesti na velikim farmama

Do sada je na ukupno 2.255 gazdinstava na teritoriji 47 opština u 15 upravnih okruga (Pčinjski, Braničevski, Pomoravski, Podunavski, Moravički, Pirotski, Južnobanatski, Borski, Srednjebanatski, Zaječarski, Sremski, Šumadijski, Južnobački Mačvanski i Grad Beograd) potvrđeno 4.238 slučajeva AKS kod domaćih svinja, od čega je 6.086 uginulih svinja, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede.

U zaraženim gazdinstvima izvršena je eutanazija 46.938 svinja sa neškodljivim uklanjanjem i dezinfekcijom gazdinstva.

U svrhu klanja za sopstvene potrebe do sada je na 2.415 gazdinstva zaklano 6.001 svinja, a broj gazdinstava sa kojih su svinje upućene na klanje u klanicu je 222 gde je zaklano 30.608 svinja. Ukupno je zaklano 36.609 svinja.

Na sednici Operativnog štaba za sprečavanje, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti afričke kuge svinja su predstavnici svih relevantnih instutucija diskutovali o aktuelnoj situaciji na terenu, sumirali preduzete mere i dogovorili naredne korake u borbi protiv ove zarazne bolesti.

Zaključeno je da će u narednom periodu prioritet biti sprečavanje pojave novih slučajeva AKS na velikim farmama. U saradnji sa vlasnicima farmi, biće dodatno ispitane biosigurnosne mere koje se primenjuju, kao i njihova efikasnost, a radiće se na izradi planova za preduzimanje mera na široj teritoriji na kojoj se one nalaze.
Takođe će biti nastavljena pojačana kontrola prometa, a svim javnim manifestacijama koje bi po analizi rizika mogle eventualno doprineti pogoršanju epizootiološke situacije, nadležni će posvetiti posebnu pažnju.

Biće neophodno da organizatori najkasnije 10 dana pre održavanja manifestacije prijave istu, biće im date jasne instrukcije, a veterinarska inspekcija će, kao i do sada strogo kontrolisati meso koje se prodaje, i biće prisutna na licu mesta svakodnevno – od prvog do poslednjeg dana događaja.

Teme