Foto: Boban Ristić/PKS
Info

Čadež: MK Grupa najbolji primer održivog razvoja U Privrednoj komori Srbije predstavljen ESG izveštaj MK Grupe

MK grupa, osim što je među najuspešnijim poslovnim sistema u regionu, jedan je od najboljih primera održivog razvoja, zasnovanog na investicijama, novim tehnologijama i inovacijama i uzor kompanijama u svom dobavljačkom lancu u kome je čak 80 odsto domaćih firmi i kooperanata, poručio je Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije (PKS).

Osim posla, dodaje, sarađujući sa MK Grupom, kompanije dobijaju i neophodna znanja, usvajaju najviše standarde i podižu svoje kapacitete za održivo poslovanje kako bi sutra mogle da postanu partneri velikim sistemima u EU.

Čadež je na predstavljanju ESG (environmental, social, governance) izveštaja MK Grupe za 2022. u PKS, istakao da je MK Grupa kompanija za primer i kada je u pitanju energetika i način na koji se bave energetskom potrošnjom, kao i po pitanju odnosa prema zaposlenima. Navodi da MK Grupa ima 4.000 zaposlenih u celom regionu, a da je za 2022. godinu uplatila 60 miliona evra poreza državi Srbiji.

„Privrednoj komori Srbije je posebno značajno to što MK Grupa ima više od 80 odsto dobavljača iz naše zemlje što je važno i za te kompanije i za celu privredu Srbije“, napominje predsednik PKS.

Kompanije koje su dobavljači MK Grupe rade sa njom na ESG principima, koji su novina za kompanije u regionu, a deo su obaveza koje dobavljači velikih poslovnih sistema i izvoznici u EU moraju da ispune, objašnjava Čadež.

„Ukoliko se ne budemo držali i naučili da radimo kao što radi MK Grupa, može nam se vrlo lako desiti da ne možemo da izvozimo na tržište EU i to bi mogao biti veliki problem, i zato su važni znanje i kompetencije koje MK Grupa prenosi na svoje dobavljače“, poručio je Čadež.

„Jubilejsku godinu započeli smo najavom novog investicionog ciklusa od 1,6 milijardi evra u obnovljive izvore energije, poljoprivredu, turizam i real-estate. A završavamo je današnjim predstavljanjem ESG izveštaja i daljih strateških ciljeva kad je u pitanju zaštita životne sredine, društveni uticaj i korporativno upravljanje. Zaista možemo da budemo zadovoljni napretkom u sve tri oblasti koji smo ostvarili prošle godine“, izjavio je Mihailo Janković, generalni direktor MK Group, na skupu koji je u Privrednoj komori Srbije okupio oko stotinu predstavnika biznis zajednice i poslovnih partnera kompanije.

Izveštaj pokazuje da su direktne emisije gasova staklene bašte smanjene za 65.000 tona CO2 u odnosu na 2020. godinu, a kompanija se obavezala da će do 2026. direktne i indirektne emisije smanjiti za 25%, uz krajnji cilj dostizanja karbonske neutralnosti. Kao lider u proizvodnji zelene energije, MK Group će u naredne tri godine realizovati i projekte obnovljivih izvora ukupnog kapaciteta 1GW, vredne oko 900 miliona evra. Time će dati veliki doprinos zelenoj tranziciji Srbije, jer će biti odgovorni za četvrtinu ukupno proizvedene čiste energije. Kompanija kontinuirano brine i o zemljištu i vodi kroz održive poljoprivredne prakse, a gotovo 99% otpada koji generišu članice grupe je biorazgradivo.

„U narednom periodu posebno ćemo se baviti unapređenjem održivosti u okviru naših lanaca vrednosti. Fokusirani smo na unapređenje radnog okruženja i razvoj ljudskih resursa, o čemu govori visoki indeks angažovanosti u našim istraživanjima zadovoljstva zaposlenih. Oko polovine stalno zaposlenih su žene, a na upravljačkim pozicijama ih je preko 40%, sa ciljem da ovaj procenat poraste na 50% do 2026. Nastavićemo da doprinosimo i kvalitetu života u zajednicama u kojima poslujemo, i u narednih pet godina izdvojićemo pet miliona evra za društveno odgovorne aktivnosti“, zaključio je Mihailo Janković.

Povodom predstavljanja ESG izveštaja MK Group, organizovana je panel diskusija na ove teme u Privrednoj komori Srbije, na kojoj su, pored generalnog direktora MK Group, učestvovali: Miljan Ždrale, regionalni direktor EBRD-a za agrobiznis, Dušan Tomić, partner i rukovodilac Odeljenja poslovnog savetovanja EY u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, Mihailo Vesović, direktor Sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju Privredne komore Srbije i Dragan Lončar, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Miljan Ždrale, regionalni direktor EBRD-a za agrobiznis, naveo je da što se tiče Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), sigurno je da je Zelena agenda nakon potpisivanja Pariskog ugovora jedna od ključnih stvari, i da su svi projekti i tehnička pomoć orijentisani na poboljšanje energetske efikasnosti, konkurentnosti poljoprivrede i smanjenje emisije štetnih gasova. „Na taj način podržavamo kompanije poput MK Group, ali i zakonsku regulativu u Republici Srbiji kroz promociju obnovljivih izvora energije i održiv razvoj, pre svega, poljoprivrede, kao jednog od najvećih kontributora u CO2 emisiji“, rekao je Ždrale.

Partner i rukovodilac Odeljenja poslovnog savetovanja EY u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, Dušan Tomić, govorio je o tome u kojoj meri se kompanije zaista pridržavaju ESG principa. „ESG tema je uslov bez koga se ne može u modernom poslovnom okruženju. Primeri kao su što MK Group pokazuju da je moguće pomiriti tradicionalne korporativne ciljeve i finansijske interese akcionara, sa mnogo širim spektrom ciljeva koji proizilaze iz ESG koncepta. Međutim, sam korporativni svet ne može da reši nagomilane klimatske i ekološke probleme sa kojima se suočavamo. Mnogo se sporo krećemo ka ambicioznim ciljevima iz Pariskog klimatskog sporazuma, posebno Evropa. Potrebno je mnogo više konkretnih akcija i koordinacije između međunarodnih institucija, država, finansijskih institucija, privrednika, naučnih institucija, da bi se rizici doveli pod kontrolu. Posle 10 godina intenzivne priče o ESG-u, učešće energije fosilnog porekla u svetu je skoro nepromenjeno, preko dve trećine, a apsolutna potrošnja je daleko veća“, rekao je Tomić.

Dragan Lončar, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, naveo je da što se tiče zaštite životne sredine, Srbija na godišnjem nivou kreira 62 miliona tona CO2. „Po tom indikatoru, Srbija po glavi stanovnika jeste iznad proseka na nivou sveta. Zato je važno da kompanije poput MK Group uvedu najbolje prakse u oblasti ekologije“, rekao je Lončar.

Dosadašnji rezultati i ambicije pokazuju da je MK Group ESG strukturu i upravljanje materijalnim temama uspešno integrisala u procese korporativnog upravljanja, pružajući  odlučan doprinos UN ciljevima održivog razvoja. Uz brigu o zajednici i zaposlenima, predstavlja snažan oslonac srpskoj privredi. Kompanija će redovno pratiti i analizirati napredak u ostvarenju postavljenih ciljeva, pokretati pozitivne promene u društvu, kako bi bila šampion održivosti.

Teme