Podsticaji

KOLIKE SU SUBVENCIJE ZA KUPOVINU NOVIH VOZILA NA ELEKTRIČNI POGON

Foto: Pixabay.com

Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je da je na sednici Vlade Srbije usvojena Uredba o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine novih vozila na električni pogon, za koju je resorno ministarstvo opredelilo 170 miliona dinara.

Pravo na subvenciju mogu da ostvare fizička lica, preduzetnici i pravna lica, a zahtevi se podnose Ministarstvu zaštite životne sredine zaključno sa 31. oktobrom.

Uredbom koja je usvojena predviđena je podrška za kupovinu više vrsta električnih vozila.

Građani i pravna lica koji žele da ostvare pravo na subvencionisanu kupovinu električnog mopeda ili lakog tricikla, mogu da računaju na podršku od 250 evra u dinarskoj protivvrednosti.
Za kupovinu električnih motocikala, motocikala sa bočnim sedištem, teških tricikala, lakih i teških četvorocikala, predviđena je podrška u iznosu od 500 evra.

Najveći iznos subvencije dostupan je za električna putnička vozila sa najviše devet mesta za sedenje i električna teretna vozila čija je najveća dozvoljena masa do 3,5 tone, i kreće se od 2.500 do 5.000 evra.

Više informacija dostupno je na veb-sajtu Ministarstva.

Teme