Banke

ERSTE BANKA poslovanje prvi kvartal 2024. POZITIVAN POSLOVNI REZULTAT

„Nakon što smo, uprkos svim izazovima, prošlu godinu završili sa uspešnim poslovnim rezultatom, i u ovu smo ušli ambiciozno i sa umerenom dozom optimizma, osluškujući i pažljivo analizirajući makroekonomske pokazatelje, ali i dešavanja na domaćem tržištu. Tako smo na kraju prvog kvartala 2024. godine, zahvaljujući snažnom rastu operativnih prihoda, zabeležili neto dobit od dve i po milijarde dinara, što je za 29,3 odsto bolji rezultat u odnosu na isti period 2023. godine. Ovaj uspeh potvrđuje našu sposobnost prilagođavanja i efikasnost u suočavanju sa dinamičnim tržišnim uslovima. Ostajemo predani u pružanju podrške našim klijentima na svakom koraku njihovog finansijskog puta i nastavljamo da gradimo poverenje i dugoročne odnose“, izjavila je Jasna Terzić, predsednica Izvršnog odbora Erste Bank a.d. Novi Sad.

Na kraju prvog kvartala 2024. godine, stanje kredita plasiranih stanovništvu i mikro klijentima blago je poraslo za 0,4% u odnosu na kraj prethodne godine, i iznosi 109,71 milijardu dinara. U poređenju sa krajem 2023. godine, stanja depozita stanovništva i mikro klijenata beleže rast od 9,2% i iznose 158,53 milijarde dinara.

Stanje kredita plasiranih pravnim licima sa krajem prvog kvartala 2024. godine beleži pad od 3,1% i iznosi 119,68 milijardi dinara. Stanja depozita pravnih lica manja su za 0,8% u poređenju sa krajem 2023. godine i iznose 108,3 milijarde dinara.

U pogledu operativnog poslovanja, Banka je na kraju prvog kvartala 2024. godine ostvarila 23,6% više operativnih prihoda u odnosu na isti period prošle godine, kao i rast operativnih rashoda od 5%. U odnosu na isti period 2023. godine, operativni rezultat Banke beleži rast od 45,3% i iznosi 2,71 milijardu dinara.

Na kraju prvog kvartala 2024. godine ostvareno je 3,97 milijardi dinara dobiti po osnovu kamata, što je za 23,5% više u odnosu na isti period prethodne godine, kada je taj prihod iznosio 3,21 milijardu dinara. Neto dobit po osnovu naknada i provizija je viša za 22,6% i iznosi 0,99 milijardi dinara, dok je na kraju istog perioda prošle godine iznosila 0,81 milijardu dinara.

Ukupna neto dobit na kraju prvog kvartala 2024. godine iznosi 2,5 milijardi dinara, što je za 29,3% bolji rezultat u odnosu isti period 2023. godine, kada je neto dobit iznosila 1,93 milijarde dinara. Koeficijent problematičnih kredita (NPL) na kraju prvog kvartala iznosi 2,7%.

Broj korisnika digitalnih kanala distribucije na kraju prvog kvartala 2024. godine veći je za 3,6% u odnosu na kraj 2023. godine, tako da sada Erste Banka ima oko 174 hiljada aktivnih korisnika internet i mobilnog bankarstva. Mreža Erste Banke broji 87 poslovnih jedinica na kraju prvog kvartala 2024. godine.

  • Krediti stanovništvu i mikro klijentima na kraju prvog kvartala 2024. godine beleže blagi rast od 0,4% u odnosu na kraj 2023. godine i iznose 109,71 milijardu dinara; depoziti stanovništva i mikro klijenata su viši za 9,2% i iznose 158,53 milijarde dinara.
  • Krediti pravnim licima su pali za 3,1% u odnosu na kraj 2023. godine i iznose 119,68 milijardi dinara; depoziti pravnih lica su manji za 0,8% i iznose 108,3 milijarde dinara.
  • Dobit od kamata viša je za 23,5% u odnosu na isti period prethodne godine i iznosi 3,97 milijardi dinara, dok je dobit od naknada i provizija porasla i iznosi 0,99 milijardi dinara.
  • Bilansna suma beleži rast sa 379 milijardi dinara na kraju 2023. godine na 384 milijarde dinara na kraju prvog kvartala 2024. godine.
  • Adekvatnost kapitala iznosi 20,4%.
  • Koeficijent problematičnih kredita (NPL) na kraju prvog kvartala 2024. godine iznosi 2,7%.

Teme