Info

OSAM godina rada GUVERNERA Narodne banke Srbije Jorgovanke Tabaković

Dr Jorgovanka Tabaković, guverner Narodne banke Srbije

Tokom osam godina s guvernerom Jorgovankom Tabaković na čelu, Narodna banka Srbije u potpunosti je ispunila svoje zakonske ciljeve – postignuta je i očuvana cenovna i finansijska stabilnost. Niska inflacija, stabilan kurs dinara prema evru, dinarska štednja petostruko veća u odnosu na 2012. godinu, pad kamatnih stopa na dinarske i indeksirane kredite, primena inovacija, samo su neki od rezultata rada.

„Narodna banka Srbije je bila garant stabilnosti, odgovoran regulator i inovator. Inflaciju smo s dvocifrenih nivoa sveli na nivo uporediv sa evropskim zemljama a zatim je očuvali na niskom nivou, čuvajući time i realnu vrednost zarada. Dinar je ostao relativno stabilan prema evru, što privredi i građanima daje izvesnost za poslovanje i planiranje. Devizne rezerve su na rekordnom nivou, kao i dinarska štednja. Sve povoljnijim uslovima finansiranja podržavali smo rast kreditne aktivnosti i raspoloživog dohotka. Problematične kredite smo drastično smanjili, spuštajući ih na najniži nivo, a radili smo intenzivno u različitim oblastima kako bi se građanima i privredi omogućile još kvalitetnije finansijske usluge”, rekla je guverner Jorgovanka Tabaković govoreći o rezultatima rada Narodne banke Srbije u prethodnih osam godina. „Ekonomskom politikom koju smo sprovodili unazad osam godina stvorili smo povoljan ambijent za investiranje. Кoordinacija politika i timski pristup, podrška istom cilju – da unapređujemo Srbiju i da budućim generacijama ostavimo jaču zemlju – jedini su ispravan put“, zaključila je guverner.

Niska inflacija i poverenje u Narodnu banku Srbije

Inflacija je s dvocifrenih nivoa svedena na nivo uporediv sa evropskim zemljama i tokom prethodnih sedam godina očuvana je na nivou od oko 2 odsto. Potvrdu rešenosti Narodne banke Srbije da Srbiju zadrži u grupi zemalja s niskom, stabilnom i predvidivom inflacijom i da dodatno snizi dugoročne dinarske kamatne stope predstavlja i odluka o smanjenju cilja za inflaciju, sa 4 ± 1,5% na 3 ± 1,5% od početka 2017. godine. I tržišni učesnici veruju da će stabilnost cena biti očuvana i u naredne dve godine, što znači da postoji poverenje da će se stabilno poslovno okruženje održati.
Niska inflacija i poverenje u Narodnu banku Srbije omogućili su relaksaciju monetarne politike. Za vreme mandata guvernera Jorgovanke Tabaković, referentna kamatna stopa je smanjena za 10,5 p.p., sa 11,75% u maju 2013. na 1,25%, što je njen najniži nivo u režimu ciljanja inflacije. Privreda i stanovništvo danas mogu da koriste kredite čija je kamatna stopa za 13 p.p. niža nego u maju 2013. i iznosi oko 3% za privredu i 8% za stanovništvo.
Obezbeđujući cenovnu i relativnu stabilnost deviznog kursa, uz niže troškove finansiranja privatnog sektora i predvidivost poslovanja, Narodna banka Srbije je doprinosila uspešnosti naše privrede koja od 2014. godine u kontinuitetu beleži pozitivan finansijski rezultat. U tom periodu troškovi po osnovu kamata i kursnih razlika smanjeni su za oko 70 odsto.

Stabilnost kursa dinara obezbeđuje izvesnost poslovanja i planiranja

Devizni kurs više nije svakodnevna briga građana i privrede, jer njegova relativna stabilnost omogućava očuvanje vrednosti dinarske imovine. Izvesnost u pogledu kretanja kursa u značajnoj meri olakšava donošenje poslovnih odluka i planiranje štednje i potrošnje.
Relativna stabilnost kursa dinara poslednjih osam godina je temelj ukupne makroekonomske stabilnosti – monetarne (stabilnosti cena), finansijske (rešavanje pitanja problematičnih kredita, povećanje dinarske štednje na rekordne nivoe), fiskalne (uređenje javnih finansija). Intervencije su pravovremene i dobro odmerene, a Narodna banka Srbije nepristrasno deluje u oba smera kako bi održala relativnu stabilnost deviznog kursa. Tokom mandata guvernera Jorgovanke Tabaković dinar je ojačao 0,8% prema evru, a u isto vreme aktivnostima NBS na deviznom tržištu neto je kupljeno 2,5 milijardi evra – čime se direktno uticalo na povećanje deviznih rezervi i finansijske sigurnosti Republike Srbije.

Dinarska štednja pet puta veća u poređenju sa 2012. godinom


Dinarska štednja danas je pet puta veća nego u 2012. godini. Preko 86 milijardi dinara dinarske štednje , uz rast učešća štednje koja je položena na period preko dve godine, nedvosmisleno govore o vraćanju poverenja u dinar.

Rast deviznih rezervi

Snažnim rastom deviznih rezervi povećana je sigurnost i ojačana otpornost zemlje na šokove. U proteklih osam godina devizne rezerve su uvećane za 3,8 milijardi evra i na kraju juna iznosile su oko 14 milijardi evra. To povećanje je ostvareno u uslovima neto razduživanja države u devizama (oko 2 milijarde evra), i najvećim delom rezultat je kupovine deviza na deviznom tržištu od strane Narodne banke Srbije, što je najzdraviji način njihovog povećanja jer ne podrazumeva nikakve buduće obaveze.
Uspešno upravljanje deviznim rezervama od strane Narodne banke Srbije, pravovremena kupovina zlata na međunarodnom tržištu i odgovorno upravljanje njima takođe su doprineli njihovom povećanju.

Bankarski sektor zdrav i stabilan

Ambijent u kojem posluju banke u Republici Srbiji postao je ekvivalentan onom u najuspešnijim privredama, a bankarski sektor je zdrav, stabilan, dobro kapitalizovan i visoko likvidan. Nasleđe problematičnih kredita rešeno je na sistemski način. Na kraju juna njihovo učešće spušteno je na 3,7 odsto, što je za 18,5 procentnih poena niže nego kada je usvojena Strategija za rešavanje problematičnih kredita, a njihovo stanje smanjeno je za preko 327 milijardi dinara, odnosno za 77 odsto.
U poslednjih nekoliko godina, pre svega prema bankama, preduzimane su konkretne mere kada se utvrdi nepravilnost, što je uključivalo otklanjanje te nepravilnosti kako u odnosu na pojedinačnog korisnika, tako i u odnosu na sve druge korisnike koji se nalaze u istoj situaciji.

Inovacije – razvoj instant plaćanja

U skladu s novinama i potrebama koje donosi poslovanje u savremenom svetu, Narodna banka Srbije je posvećena i modernizaciji finansijskog sistema i inovacijama, koje su imperativ savremenog doba.
Razvili smo najinovativniju platnu infrastrukturu – sistem za instant plaćanja Narodne banke Srbije koji je kao glavne prednosti građanima i privredi doneo plaćanja bilo gde i bilo kada, i u večernjim satima, vikendom i praznicima, kao i prenos novca na račun primaoca u svega nekoliko sekundi.
Smanjenjem troškova koje građani i privreda imaju u vezi sa plaćanjima platnim karticama, kroz snižavanje međubankarskih naknada i eliminisanjem drugih restriktivnih pravila u poslovanju platnim karticama, omogućeno je značajno širenje mreže POS terminala u zemlji i povećanje broja internet prodajnih mesta koja prihvataju platne kartice.
Građanima i privredi omogućili smo jednostavno plaćanje računa za mesečne obaveze skeniranjem QR koda na računima koje izdaju pružaoci komunalnih i drugih usluga putem aplikacija za mobilno bankarstvo.

Povoljniji dinarski krediti

Tri smanjenja referentne kamatne stope na 1,25% preneta su na kamatne stope na dinarske kredite, koji nikad nisu bili povoljniji. U martu je omogućen zastoj u otplati obaveza po osnovu kredita i finansijskog lizinga u trajanju od najmanje 90 dana za sve dužnike koji to žele, a u julu je omogućen i novi moratorijum u otplati obaveza.
Obezbeđivali smo i dodatnu likvidnost bankama da bi se lakše prebrodio period moratorijuma, da bismo pomogli finansiranje države i podržali nastavak kreditne aktivnosti privredi i građanima. Evropska centralna banka pozitivno je odgovorila na inicijativu NBS za uspostavljanje preventivne repo linije putem koje bi se, u slučaju potrebe, domaćem finansijskom sistemu mogla obezbediti dodatna likvidnost u evrima.
Obezbedili smo i regulatorne pretpostavke za manje učešće za stambene kredite kupcima prvog stana (sa 20% na 10% obaveznog učešća), što može da im olakša dolazak do prvog stana. Doneli smo i propise kojima se olakšava otplata određenih kredita koji su odobreni građanima do 18. marta. Zahvaljujući besprekornom radu IPS NBS sistema, građani i privrednici u Srbiji su i tokom vanrednog stanja mogli brzo, jednostavno i bezbedno da vrše i primaju plaćanja, a zahvaljujući instrukcijama koje je Narodna banka Srbije davala bankama, pomagali smo i svim građanima da što lakše dođu do svog novca.
Usvojili smo odluke sa ciljem davanja podrške razvoju tržišta dinarskih korporativnih obveznica u Republici Srbiji i dodatnim načinima finansiranja naših kompanija. Omogućili smo da dinarski krediti koje banke odobravaju klijentima u okviru garantne šeme budu još povoljniji.
Narodna banka Srbije je dobitnik i nagrade Grada Beograda – „Heroj Beograda“, koju je Grad Beograd izuzetno ustanovio samo za 2020. godinu. U obrazloženju za dodelu nagrade navedeno je da je besprekornim funkcionisanjem u vreme pandemije virusa korona NBS sačuvala finansijsku stabilnost u Srbiji.

Nagrada „The Banker“ za najboljeg guvernera na globalnom nivou

Zbog doprinosa rastu i stabilizaciji srpske ekonomije londonski mesečnik „The Banker“ proglasio je guvernera Jorgovanku Tabaković za najboljeg guvernera na globalnom nivou i za najboljeg evropskog guvernera za 2020. godinu. Tom prilikom guverner je rekla da, iako je lično, to priznanje smatra priznanjem za promene u Srbiji na kojima radimo od druge polovine 2012, „za promene na kojima radi predsednik Srbije sa svojim saradnicima i ja sa svojim saradnicima, a samo priznanje najviše pripada Srbiji i njenim građanima“.

Narodna banka Srbije nastaviće sa politikama koje daju rezultate i u narednom periodu.

„Ciljevi su nam definisani zakonom, a prioritete ne menjamo. Nastavljamo da radimo istim intenzitetom – u korist naših građana i privrede, čuvanjem stabilnosti i donošenjem i sprovođenjem mera koje unapređuju svakodnevni život. Ostajemo pouzdan partner našoj državi u borbi za dalje jačanje naše ekonomije, rast životnog standarda naših građana i podsticajne uslove poslovanja za našu privredu”, zaključila je guverner Jorgovanka Tabaković.

Teme